Torsdag ettermiddag vil 15 tillitsvalgte fra tolv fagforeninger i Trondheim heve fanene når Carlsberg-konsernet har styremøte og senere generalforsamling i bryggeriets gamle tapperihall i København.

Carlsberg eier Ringnes som i et styremøte i november i fjor vedtok å legge ned brusproduksjonen ved E.C. Dahls Bryggeri i Trondheim. Overgangen fra gjenbruksflasker til engangsemballasje vil bety at rundt 120 ansatte ved bryggeriet mister jobben.

Tatt imot

LO-sekretær John Peder Denstad i Trondheim sier målet er å få Ringnes til å gjøre om på vedtaket om å gå over til engangsflasker.

– Ringnes har sagt at dersom det ikke slår an, eller er ulønnsomt, så vil de revurdere beslutningen. Vi har vært i kontakt med Carlsberg-ledelsen, og de har sagt at de vil ta imot oss og høre på oss, sier han.

Denstad sier de også jobber opp mot stortingspolitikerne og regjeringen. Da nedleggelsen ble kjent åpnet næringsminister Trond Giske (Ap) for å øke avgiften på engangsemballasje. De ønsker også å hindre at forbrenning og materialgjenvinning likestilles med retur av flasker, noe de mener er i strid med avfallsforskriften.

– Beslutningen står fast

Også i 2003 dro tillitsvalgte til København for å redde arbeidsplassene ved E.C. Dahls, og da overlevde bryggeriet den store restruktureringen av Ringnes-konsernet. Men Ringnes-ledelsen har ikke tenkt å gjøre om på vedtaket, ifølge kommunikasjonssjef Nicolay Bruusgaard.

– Vi har fattet en beslutning som står fast, og denne prosessen går videre, sier han.

Bruusgaard antyder dessuten at en økning av grunnavgiften på engangsemballasje vil sette hele bryggeriet i fare.

– Vi får inderlig håpe at grunnavgiften ikke økes. Det vil være svært synd for de mindre bryggeriene i Norge som har store deler av produksjonen på engangsemballasje.

– Vil en slik økning svekke E.C. Dahls Bryggeri?

– Når det aller meste av ølproduksjonen er på boks, så vil det være dramatisk for E.C. Dahls, sier han.

Bruusgaard sier også at de jobber med et prosjekt for å rendyrke og videreutvikle E.C. Dahls som et solid bryggeri i Midt-Norge.