- Det er en omfattende tiltalebeslutning, som er resultat av en kompleks etterforskning som retten nå skal vurdere, sier førstestatsadvokat Bård Thorsen i Økokrim.

De to Prora-eierne er begge tiltalt for tre forhold, grov økonomisk utroskap, grovt bedrageri og regnskapsjuks. Alle punktene har en strafferamme på seks år.

Ifølge tiltalebeslutningen anses utroskapen som grov, særlig fordi handlingen har ført til betydelig økonomisk skade.

Godkjente praksis

I tidsrommet 2008–2013 er det overført inntil 40 millioner kroner til Terje Eriksen i strid med Prora Eiendoms interesser og uten rettslig grunnlag for det. Terje Eriksen var styreleder i Prora Eiendom. Selv om deler av beløpet er gjort opp i ettertid, utsatte handlingen Prora Eiendom for tap/fare for tap.

Tiltalen sier videre at Roger Eriksen, som var daglig leder i selskapet, stilltiende godkjente denne praksisen.

- Full åpenhet

Advokat Halvard Helle i Schjødt, som representerer selskapet Prora Eiendom og er forsvarer for Terje Eriksen, avviser utroskap.

- Uttakene skjedde i full åpenhet og er løpende oppgjort etter anvisning fra revisor. Det dreier seg i høyden om aksjonærlån, som må bedømmes etter aksjelovens regler, sier Helle.

- Personlig berikelse

I forbindelse med boligprosjektet Munkvoll Gård mener statsadvokatene at Terje og Roger Eriksen handlet i strid med Prora Eiendoms interesser, da de ifølge tiltalen solgte aksjer i prosjektet til under markedspris til seg selv, og senere solgte dem tilbake til Prora Eiendom til over markedspris.

- Vi mener det i sum har medført personlig berikelse for dem på Prora Eiendoms bekostning, sier Thorsen.

En del av tiltalen gjelder kun Terje Eriksen. Etter at Prora Eiendom solgte aksjer for fem millioner i Tungasletta Utvikling til Lindbakgruppen i 2011, ble selger av aksjene omgjort til Terje Eriksen i 2012. Samtidig satt Prora Eiendom igjen med forpliktelsen om å kjøpe tilbake aksjene pluss lovnad om 20 prosent avkastning (se fakta).

Bankbedrageri

Terje og Roger Eriksen er også tiltalt å ha bedratt DNB, i forbindelse med et byggelån til boligprosjektet Havstein Gård II. Prora holdt ekstrakostnader på sju millioner skjult for DNB, og utsatte ifølge tiltalen DNB for fare for tap.

- Vi undrer oss over tiltaleposten. DNB har ikke tapt ei krone på dette prosjektet, og vi har ikke inntrykk av at bankens egne folk føler seg ført bak lyset, sier forsvarer Helle.

- For gode regnskap

Far og sønn Eriksen er også tiltalt for regnskapsmanipulasjon, fordi de i regnskapsårene 2009-2012 ikke tok med gjeldsforpliktelser på til sammen 209 millioner kroner i regnskapene.

Salg av aksjer i datterselskapene som sto for utbyggingene, ble regnskapsført som finansinntekter, til tross for at de ifølge tiltalen var låneopptak som skulle vært presentert som gjeld og påløpte rentekostnader, og ikke som finansinntekter.

Regnskapsfeil

I avtalene om aksjesalg til investorer, forpliktet Prora seg til å kjøpe tilbake aksjene innen en bestemt dato, og gi en avkastning som i de fleste tilfellene var 20 prosent.

I følge tiltalen medførte feilene at årsregnskapene over perioden viste for gode årsresultat og for høy egenkapital på til sammen inntil ca. 190 millioner.

- Vi er uenige i Økokrims rettslige analyse, og mener regnskapslovens regler er fulgt. I regnskapet for 2013 er feilen oppdaget og korrigert i tråd med regnskapslovens regler, sier Helle.

Avviser straffskyld

Ifølge Helle nekter både Terje og Roger Eriksen straffskyld.

- Vi ser frem til å møte i Sør-Trøndelag tingrett og tilbakevise tiltalen. På samme måte som det nå viser seg at vi hadde rett i at bedragerisiktelsen var feilaktig, vil vi belegge at det ikke er grunnlag for tiltalen, sier Helle.

Investorbedrageri henlagt

Helle påpeker her at punkter i den opprinnelige siktelsen mot Prora Eiendom og Terje og Roger Eriksen er henlagt.

Selskapet Prora Eiendom var opprinnelig siktet, sammen med Terje og Roger Eriksen, for grovt bedrageri mot investorene. Dette er frafalt. Bedrageripunktet i tiltalen mot Terje og Roger Eriksen gjelder nå kun bedrageri av DNB.

Bakgrunnen for siktelsen var en anmeldelse fra fire investorer i Prora-systemet. De hadde investert betydelige millionbeløp i Prora-selskaper.

Økokrim bekrefter at investorbedrageriet er henlagt.

- Anmeldelsen fra investorene for bedrageri er henlagt på grunn av bevisets stilling, sier Thorsen.

Eriksen har vært en av Trondheims største eiendomsutviklere, og har fått bygd bolig- og næringseiendommer gjennom datterselskaper. Hvert byggeprosjekt har vært organisert som et eget AS, og Prora har solgt aksjer i disse selskapene til investorer. Mange næringslivseiere i Trondheim har investert i Prora-systemet gjennom årene.