Ledelsen i Statnett tror ikke at Trønderenergi kan få på plass en tilstrekkelig løsning for vindkraftprosjektene i løpet av de neste par ukene, men styreleder Kolbjørn Almlid sier at de likevel ønsker legge til rette for milliardutbyggingen.

Almlid fortalte på en pressekonferanse torsdag at de vil avslutte det pågående prosjektet for å bygge nye kraftlinjer mellom Namsos og Surnadal, hvis det ikke fattes en beslutning om å bygge ut vindkraft tilsvarende 1000 megawatt (MW) innen utgangen av juni.

Styret vil samtidig be om at konsesjonsfristen for høyspentledningene utsettes fra 2020 til 2021.

– Vi har på ingen måte trukket ut pluggen for dette prosjektet. Det er mulig å gjennomføre prosjektet fordi vi søker om å utvide tiden for vår konsesjon med ett år, sier Almlid.

Byggingen av de nye høyspentlinjene er nødvendig for at kraften fra nye vindparker skal kunne fraktes ut til strømkundene.

Kan fortsatt få milliardsubsider

Det er Olje- og energidepartementet som eventuelt må si ja til å forlenge fristen. Almlid peker på at Stortinget også har forlenget fristen for å tildele såkalte elsertifikater med til 2021, slik at vindkraftprosjektene kan få milliardsubsidier selv om de utsettes med ett år.

– Hvis vi får ja fra Olje- og energidepartementet, så betyr det at dette ekstra året kan gjøre at aktører på nytt finner en mulighet for å bygge ut, sier Almlid.

Statnett avslutter likevel kontraktene de har allerede har inngått med leverandører for byggingen av den planlagte kraftlinjen.

– Det gjør vi fordi vi det skaper større ryddighet i systemet hvis noen ønsker å starte opp på nytt. Det betyr at andre aktører også kan komme inn, sier Almlid, som understreket at de ønsker å legge til rette for at vindkraftprosjektene kan bygges.

For to uker siden varslet Statkraft at de la vekk planene om å investere 11-12 milliarder i vindkraftparker på Fosen og i Snillfjord på grunn av manglende lønnsomhet. Almlid sier at de har fått bekreftet at Statkraft er ute, og at de har grunn til å tro at også medeierne Agder Energi og NTE ikke er aktuelle utbyggere. Da gjenstår bare Trønderenergi og deres eventuelle nye partnere, blant annet storbanken Credit Suisse.

Vil møte Trønderenergi

Almlid sier at de har sagt ja til å møte Trønderenergi den 23. juni, og at han regner med at eventuelle nye planer vil bli presentert for dem da. Men Trønderenergi har varslet at de bare er interessert i parkene på Fosen, som utgjør rundt 600 MW av de 1000 som Statnetts konsesjon krever.

Konsernsjef Auke Lont i Statnett sier at de har lagt til grunn at prosjektene trolig ikke lar seg realisere i denne omgang, men at de vil starte med blanke ark.

Lont sier også at de ikke kommer til å søke om å endre innholdet i konsesjonen, og at det derfor fortsatt må realiseres prosjekter på til sammen 1000 MW. Han sier at det også vil kreves at det bygges vindmøller både nord og sør for Trondheimsfjorden.

Almlid vil ikke si hvor lang frist eventuelle nye aktører får på seg for å stable en ny løsning for vindkraftutbyggingen på beina, men sier at de må ha kommet like langt i prosjektet i løpet av ett år.

Han sier også at Statnett vil være i stand til å inngå nye kontrakter med leverandører i løpet det neste året.