Dameformer Stjørdal AS er slått konkurs i Trøndelag tingrett. Butikken i gågata har stengt dørene.

Advokat Line Gulbransen i Stjørdal er oppnevnt som bostyrer.

– Jeg har ennå ikke rukket å sette meg inn i forholdene. Men etter det jeg forstår, er den direkte årsaken til konkursen, problemene som covid-restriksjonene har ført til, sier Gulbrandsen.

Dameformer i gågata i Stjørdal overlevde ikke koronanedstengningen. Foto: Jan Erik Sundoy

Advokaten forteller at hun ikke rukket å snakke med innehaverne ennå. Men gjelda i selskapet skal være rundt en million kroner.

Dameformer ble etablert i Stjørdal våren 2020. Spesialiteten var klær for damer i store størrelser.

Butikken åpnet dørene like før smittevernrestriksjonene stoppet det meste av butikkhandelen. Det første driftsåret ble derfor meget krevende for den nystartede butikken. Butikken var så ny at selskapet ikke fikk tilgang til støtteordningene som myndighetene opprettet for å gi kompensasjon til næringslivet under nedstengningen.

– Det ser ikke ut til at butikken greidde å komme over oppstartkneika, mener bostyrer Line Gulbrandsen.

Innehaverne driver også en tilsvarende butikk ved kjøpesenteret City Lade i Trondheim. Ifølge oppslag på butikkdøra i Stjørdal, er kundene hjertelig velkommen der. Butikken ved City Lade berøres ikke av konkursen i Stjørdal.