Nå er årets tall klare, og andelen bedrifter som mener at de har et udekket kompetansebehov er rekordhøy.

Hele 2 av 3 NHO-bedrifter oppgir nettopp dette.

– Det er særlig andelen bedrifter med stor grad av udekket kompetansebehov som øker, fra åtte prosent i 2020 til 14 prosent i 2021, står det i en pressemelding.

– Ikke akutt

Daglig leder i Industriverktøy AS i Leksvik, Kaj-Vidar Sandvold, forteller til Fosna-Folket at han tror at situasjonen er den samme over alt.

– Nå er det ikke akutt hos oss, men ser man noen år frem i tid vil behovet for påfyll av kompetanse være større, sier han.

Kaj-Vidar Sandvold. Bildet er tatt tidligere. Foto: Kjell Dahle

I rapporten fra NHO står det at andelen bedrifter som i noen/stor grad trenger ansatte med yrkesfaglig utdanning/fagbrev har økt fra 61 prosent i 2020 til 74 prosent i 2021. Tallene gjelder for Trøndelag.

Samtidig er behovet for rekruttering av ansatte med fagskoleutdanning og høyere utdanning stabilt.

– Hvilke kompetansebehov har dere?

– Folk med fagbrev – operatører med fagbrev, blant annet. Noen år frem i tid ser vi også behov for ingeniører, samt teknisk personell på tegning og konstruksjon, svarer Sandvold.

– Generasjonsskifte

Sandvold understreker at til tross for at de ikke har et akutt behov for folk nå, er det også noe de er ute etter.

– Det er et generasjonsskifte i industrien generelt, og jeg tenker lengre frem enn til i morgen tidlig. Jeg tror at dette vil bli et kjempestort problem for industrien om noen år. Jeg har snakket med mange om dette, og det er ikke tilfeldig at NHO sin undersøkelse bekrefter det.

– Hva bør gjøres for å tilfredsstille behovet?

– Gjøre yrket attraktivt og samarbeide tettere med skolen. Men det må sies at både skolene, NAV og OTEK (opplæringskontoret for teknologifag) er veldig flinke. Det ser ut som at det er flere som tenker i rett retning. Det er generelt stor interesse for å få fylt opp der det er mangler, svarer han.

Kaj-Vidar Sandvold og Anniken Fjeldvær, inne hos Industriverktøy i Leksvik. Foto: Bjørn Lønnum Andreassen

Industriverktøy

Leksvik-bedriften lager verktøy til støpning av plastdeler. De lager alt fra hofteproteser i titan til aluminiumsdeler til blindeskriftsprintere. Ifølge Proff.no har bedriften 15 ansatte.

Industriverktøy AS er en del av IV Group, som har hovedkontor i Sverige. IV Group driver også IV Moulding i Leksvik og IV Techmould i Kina.

– Hvordan går det med dere ellers da, Sandvold?

– Vi har kommet oss etter noen tøffe korona-år. Nå er vi tilbake til der vi var før med tanke på jobbmengde, så det ser veldig bra ut fremover. Det virker som at det er en gjenganger til de fleste bedriftene nå, og det er ikke noe som gleder meg mer enn det, sier han.