Bilia Norge AS er Norges tredje største aktør i personbilmarkedet. Nå kjøper det børsnoterte selskapet majoriteten i bildemonterings-selskapet Bil1Din hvor Bjarne Brøndbo med familie er sentrale.

- Familien Greftegreff Brøndbo har gått mange runder før vi landet en beslutning. På søndag informerte vi min mamma og pappa, samt Eskil og Thomas. Følelsene er vel litt blandet, men vi er rimelig overbevist om at vi har gjort et strategisk godt valg, sier Bjarne Brøndbo.

Familien sitter imidlertid igjen med eiendommen og en langsiktig og trygg leiekontrakt.

- Det føles godt, sier Bjarne Brøndbo.

Verkstedet i nybygget til Bil1Din på Skage er som i en nybilhall.  Foto: Richard Sagen

Bygger nytt i Røyken

Bilia Norge AS vil kjøpe 50,1 prosent av aksjene i Bil1Din Holding AS.

- Hva skal Bilia Norge betale for aksjene?

- De har vel både betalt, men også skutt inn kapital i vårt felleseide holdingselskap, sier Brøndbo.

Bilia og Bil1Din skal også bygge et nytt demonteringsanlegg med lavt klimaavtrykk i Røyken i Asker kommune, og målet er å bidra til å tredoble norske verksteders bruk av likeverdige brukte bildeler.

- Dere skal tredoble bruken av brukte bildeler. Hvordan?

- Vi skal tredoble bruken gjennom å produsere og tilby Skandinavias beste brukte bildeler. En bruktdel levert av Bil1Din skal tilsvare forventningene til en tilsvarende ny del, understreker Brøndbo.

- Brukte bildeler vil bli en stor næring i årene som kommer, tror Bjarne Brøndbo. Foto: Richard Sagen

- Verdifull ressurs

I 2021 ble det i Norge meldt inn forsikringsskader på biler for rundt 8 milliarder kroner. Målt i verdi var under 3 prosent av delene som ble brukt til reparasjon likeverdige, brukte bildeler. I Skandinavia er norske verksteder de som bruker færrest slike deler. I Danmark utgjør denne andelen ca. 7 prosent, i Sverige 14 prosent.

- Brukte deler er en verdifull ressurs, sier administrerende direktør Frode Hebnes i Bilia Norge AS.

Bjarne Brøndbo og administrerende direktør Frode Hebnes i Bilia Norge AS. Foto: Bo Mathisen

– Det er to hovedårsaker til vår satsing. Andelen biler forsikringsselskapene kondemnerer og som går til demontering har økt. Det sirkulærøkonomiske potensialet denne verdifulle ressursen representerer er med andre ord betydelig. Den andre årsaken er naturligvis miljøgevinsten. På denne måten gir vi deler av bilene som går ut av sirkulasjon et nytt liv. Å tilby kortreiste, likeverdige bildeler av høy kvalitet er god bærekraft i praksis, sier Hebnes.

Bilia-sjefen håper tilbudet blir godt mottatt blant forsikringsselskaper, verksteder og bileiere.

– Forsikringsselskapene ligger i front på dette området, og har i lang tid etterlyst en økt bruk av likeverdige, sier Hebnes.

Her lagres bildelene før de sendes ut i markedet.   Foto: Richard Sagen

Bildemontering i 50 år

Brøndbo-familien har drevet bildemontering i 50 år. Ved det moderne anlegget i Namdalen har selskapet 30 ansatte som årlig fremstiller 30 000 brukte deler for det norske proffmarkedet.

– I et miljøperspektiv er det helt unødvendig å først måtte utvinne råvarer, så bruke energi til å produsere en ny bildør for deretter å frakte den til Norge fra den andre siden av kloden når det allerede finnes en feilfri, likeverdig identisk brukt bildør tilgjengelig nær verkstedene, sier Bjarne Brøndbo.

Bjarne Brøndbo har i mange år håpet at en tung bil-bransjeaktør skulle ønske en strukturell tilnærming som dette.

– Brukte deler har hatt en lang vei til verkstedene i Norge. Sammen realiserer vi nå en betydelig satsing på gjenbruk og sirkulærøkonomi i bilbransjen. Når Bilia implementerer dette i sitt drifts-system, gjør vi forhåpentligvis likeverdige brukte bildeler til et grønt valg for veldig mange, sier Brøndbo.

Familien Brøndbo sitter igjen med eiendommen og en langsiktig og trygg leiekontrakt.  Foto: Richard Sagen

- Ryddig prosess

Det nye anlegget i Røyken skal være operativ på nyåret og vil få et lavt klimaavtrykk. Blant annet vil taket bli dekket med 2500 kvm med solceller som vil generere over 400 000 kwh per år.

- Hvordan blir det nye anlegget i Røyken i forhold til det dere har i Namdalen?- Det nye anlegget i Røyken bygges med erfaringene fra Skage som mal. Bil1Din Østlandet (navnet er ikke bestemt enda) vil først og fremst håndtere Bilia's egne merker og vil bli dimensjonert for et større produksjonsvolum.

- Hvordan var det å forhandle med et så stort selskap som Bilia, som er børsnotert på Stockholmsbørsen?

- Bilia har vært veldig ryddig i prosessen, og vi har vært tydelig på noen elementer som er viktige for familien Greftegreff Brøndbo. Vi har i hele prosessen utelukkende forholdt oss til Bilia i Norge, sier Bjarne Brøndbo.