Lista baserer seg på kunngjøringer i Brønnøysundregisteret.

Etableringer

Åfjord

 • AUNE GEIR OLA er stiftet i 5058 Åfjord for å drive med "kjøp og salg av driftsmidler og maskiner innen landbruk. Utleie av maskiner med og uten fører til landbruk. Tømrerarbeid og vedlikeholdsoppdrag innen bygg og anlegg, samt utleie av utstyr, maskiner og egen arbeidskraft". Daglig leder er ikke oppgitt.

 • HEIDI BUTLI er registrert i 5058 Åfjord. Selskapet skal drive med "dyrking av gress til fôr, med salg av overskuddsfôr. Storfehold med melkeproduksjon, samt salg av kjøtt/slakt. Brøyting. Anleggsvirksomhet med bruk av gravemaskin. Snekkervirksomhet". Daglig leder er ikke oppgitt.

 • MARIUS SELNES HAGEN er stiftet i 5058 Åfjord. Selskapet skal drive med "drive som maskinentreprenør og aktiviteter som naturlig hører til dette. Utleie av anleggsmaskiner". Daglig leder er ikke oppgitt.

 • ODA KROGFJORD er stiftet i 5058 Åfjord. Selskapets formål oppgis til "kjøp og salg av varer og tjenester innen helse og kosthold". Daglig leder er ikke oppgitt.

Indre Fosen

 • BERG RENTAL er grunnlagt i 5054 Indre Fosen. Selskapets formål er "utleie av diverse anleggsmaskiner og annet utstyr". Daglig leder er Eirik-Andreas Berg.

 • BJØNNADALEN VEILAG SA er opprettet i 5054 Indre Fosen med formålet "bygge og vedlikeholde en skogsbilveg fra Skjelbreid til Tømmerdalsvatnet. Veglaget har som formål å redusere andelseiernes kostnader til uttransport av tømmer og å gjøre skog i vegens nytteområde tilgjengelig for aktiv skogforvaltning". Daglig leder er Jan Arne Almåsbakk.

 • DYRENDAHL SAGBRUK er grunnlagt i 5054 Indre Fosen og skal drive med "saging, høvling og impregnering av tre samt omsetning av byggevarer". Daglig leder er Stig Andre Dyrendahl.

 • HYSNES VELFERDSBYGG IDEELT AS er grunnlagt i 5054 Indre Fosen for å drive med "erverve, bevare, restaurere, vedlikeholde og aktivere det såkalte velferdsbygget på Hysnes (Gnr/Bnr: 131/8) i Hasselvika i Indre Fosen kommune. Bygget skal være et allment tilgjengelig samlingsted og kulturhus til glede for alle i nærmiljøet, herunder frivillig". Daglig leder er ikke oppgitt.

Ørland

 • EIRIK JØSSUND er opprettet i 5057 Ørland. Selskapets formål er "jordbruksvirksomhet med utleie av jord". Daglig leder er ikke oppgitt.

 • FOR NERDS BY NERDS - LUND er startet i 5057 Ørland. Selskapets formål er "salg av T-skjorter, gensere, kopper, klistremerker og annen merch". Daglig leder er ikke oppgitt.

 • GUNN RØSTAD AS er grunnlagt i 5057 Ørland. Selskapets formål oppgis til "konsulentvirksomhet innen prosjekt og kompetanseutvikling". Daglig leder er Gunn Annlaug Røstad.

 • HARRIET MONSTAD er registrert i 5057 Ørland. Selskapets formål er "salg av interiørartikler. Konsulent for Perfect Home. Homeparty". Daglig leder er ikke oppgitt.

 • HUSBYGGARN 2 AS er grunnlagt i 5057 Ørland med formålet "oppføring og renovering av bygninger og det som faller naturlig under byggevirksomhet. Selskapet kan også engasjere seg ved kjøp og salg av aksjer og verdipapirer, samt andre tiltak beslektet med dette". Daglig leder er Ole Jakob Hammertrø.

 • KR UTLEIE OG EIENDOM AS er etablert i 5057 Ørland med formålet "kjøp, salg og utleie av fast eiendom". Daglig leder er Roy-Arild Johansen.

 • LANGSTRAND ELEKTRO AS er opprettet i 5057 Ørland. Selskapets formål oppgis til "elektrisk installasjonsarbeid og konsulentvirksomhet i bransjen, samt alt som står i naturlig sammenheng med dette". Daglig leder er Erlend Klefstad Langstrand.

 • LEIKVANG er grunnlagt i 5057 Ørland. Selskapet skal drive med "kjøp og salg av maskiner og utstyr for bygg, anlegg og verksted". Daglig leder er ikke oppgitt.

 • NETT KAMERATEN BRUNGOT er registrert i 5057 Ørland og skal drive med "bistå nettselskap i kriseberedskap, på land og sjø". Daglig leder er ikke oppgitt.

 • NONAR AS er startet i 5057 Ørland med formålet "utleie av fast eiendom". Daglig leder er ikke oppgitt.

 • UTHAUG BRYGGE AS er grunnlagt i 5057 Ørland for å drive med "uleie og drift av brygge-eiendom, med tilhørende aktiviteter". Daglig leder er Mads Mikkelhaug.

Osen

 • KAFFEKOSEN RACHEL VIRNA LISI ARITONANG er opprettet i 5020 Osen. Selskapet skal drive med "drift av kafe, servering av mat og drikke, alkohol". Daglig leder er Rachel Virna Lisi Aritonang.

Konkurser

Åfjord

 • Det er åpnet konkurs i HELGE BUENG AS.

Indre Fosen

 • Bobehandlingen er innstilt i CANYO AS. Selskapet er slått konkurs og lagt til sletting.

Ørland

 • Bobehandlingen er avsluttet i DALEBAKKEN MØLLE AS. Selskapet er slått konkurs og lagt til sletting.

 • Bobehandlingen er innstilt i UTHAUG INDUSTRI SENTER AS. Selskapet er slått konkurs og lagt til sletting.

Osen

 • Ingen nye konkurser.