«Det brenner på Skogn, men er det noen som bryr seg»?

Slik starter oppropet fra Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag i forbindelse med at fagforeningen inviterer til fanemarkering på Fiborgtangen fredag klokka 11, for å protestere mot arbeidsforholdene ved papirfabrikken på Norske Skog.

Fagforeningen skriver at de gjennom det siste året har vært vitne til en forestilling utenom det vanlige.

– Nå kan vi ikke forholde oss tause lenger.

Det er bedriftsledelsen som får gjennomgå i oppropet som er signert 3. februar.

Gravd fabrikken grav

Og det spares ikke på kruttet:

– Ved Norske Skog Skogn har vi sett en bedriftsledelse som jevnt og trutt har gravd fabrikkens grav. Vi har kjent igjen en kultur vi har lest om i historiebøkene, men som aldri har vært akseptabel. Vi har opplevd personalpolitikk som ikke hører hjemme i norsk arbeidsliv. Vi har blitt kjent med ansatte som har jobbet på fabrikken hele livet, men som ikke kjenner igjen arbeidsplassen sin. Arbeidere som alltid har brydd seg om fabrikken sin, men som nå har mista trua.

Fagforeningen påstår at ansatte innen elektor og automasjon over flere år har slitt med høyt arbeidspress. I tillegg skal det være rekrutteringsutfordringer, manglende kursing og dårlig opplæring.

Ansatte slutter

Når summen av dette kombineres med lønn langt under bransjesnittet, så har det ført til at mange flinke ansatte har sluttet.

Kim Olav Johansen er klubbleder i El og IT ved Norske Skog Skogn. Klubben er organisert under Elektroarbeidernes Fagforening. Johansen skal holde appell under fanemarkeringen fredag. Foto: Roger M. Svendsen

Dermed øker presset på de gjenværende.

Fagforeningen sier at de ansatte har forsøkt å ta opp problemet med ledelsen utallige ganger, men har blitt møtt med døve ører og stengte dører.

– I stedet for å lytte til sine ansatte, respektere dem og involvere dem i drifta, har bedriften svart med tvang, trusler og beordring. Dette har ført til at mange har blitt sykemeldt, og at mer enn 30 % av fagarbeiderne innen el/auto har funnet seg andre steder å jobbe det siste året, skriver de i oppropet.

Det blir også hevdet at det har vært mange utrivelige episoder på arbeidsplassen:

Trusler og press

Ansatte som ikke kan jobbe overtid trues med avskjed eller oppsigelse.

  • En ansatt i covid-isolasjon ble forsøkt presset til å møte på jobb. Bedriften mente han kunne flytte fra familien for å unngå smitte.

  • Ledelsen ringer fastlegene til de ansatte som har blitt sykemeldt.

  • En ansatt som ble sykemeldt pga. psykisk stress påført av bedriften, ble trakassert med daglige telefoner.

  • En rekke dagtidsansatte har blitt presset, tvunget og beordret til å gå skift – selv om dette ikke er mulig med hensyn til deres private forpliktelser eller helseutfordringer.

  • Ansatte som ikke har godtatt ledelsens beordringer har fått skriftlige advarsler.

Avviser anklagene

Fagforeningen sier at de på et tidlig tidspunkt ble anklaget for å stå bak ulovlige aksjoner. I etterkant av dette har det har vært gjennomført en rekke møter der EL og IT Forbundet, Norsk Industri, LO og NHO har vært involvert.

– Påstandene er grunnløse og avvist i sin helhet, hevder de ansattes organisasjon, og sier videre at Elektroarbeidernes Fagforening hele har tiden tatt til orde for at det må finnes lokale løsninger på konfliktene.

Godt partssamarbeid

– Bedriftens svar er å fortsette med tilnærmet null involvering, og å flytte tillitsvalgt over på skift, slik at vedkommende blir utilgjengelig for medlemmene, skriver de fagorganiserte til slutt.

Fabrikksjef Bjørn Einar Ugedal vil ikke svare noe annet på den harde kritikken fra de ansatte, enn at dialogen med fortsetter mellom partene. Foto: Erlend Aune

Innherred har forelagt oppropets innhold for fabrikksjef Bjørn Einar Ugedal, som har svart følgende via epost:

– På Norske Skog har vi tro på et gjensidig godt partssamarbeid, og har til nå hatt dialog med de aktuelle partene rundt disse sakene. Denne dialogen kommer vi til å fortsette med inntil vi er i mål.