Meldingen fra Rørvik-konsernet ble sendt ut i en børsmelding klokken 21.30 lørdag kveld.

– Harry Bøe har vært en viktig medspiller i ledelsen av NTS i mange år og konsernet har utviklet seg vesentlig i hans tid. Styret ønsker å takke Harry for hans viktige bidrag i konsernets utvikling og ønsker ham lykke til videre, sier nyvalgt styreleder Nils Martin Williksen i meldingen.

Maktkamp

NTS har rundt 1200 ansatte og en børsverdi på 15 milliarder kroner, og er det desidert største selskapet på Namdalskysten.

I vinter har konsernet vært preget av en heftig maktkamp, der en allianse av hovedsakelig lokale eiere har stått mot frøyværingen Helge Gåsø, som er NTS’ største aksjonær.

Nils Martin Williksen har vært ledende i den lokale aksjonærgruppen, og ble valgt til ny styreleder i selskapet under en ekstraordinær generalforsamling ved hovedkontoret i Rørvik fredag formiddag.

Der ble samtidig Helge Gåsø og sønnen Anders Gåsø kastet ut av styret.

– Rett og slett umulig

Harry Bøe har vært både medeier og konsernsjef i NTS, og stemte fredag imot forslaget på det nye styret. Han hadde også fullmakt til å stemme for Gåsøs aksjer.

Bøe gikk samtidig hardt ut mot valgkomiteen i selskapet, og pekte blant annet på at den var ledet av Nils Martin Williksens bror, Ivar S. Williksen.

Ifølge Bøe var ikke forslaget på nytt styre «i nærheten av å tilfredsstille reglene som gjelder for uavhengighet mellom valgkomiteen og dem som skal velges».

– Derfor er det rett og slett umulig å støtte valgkomiteens flertallsinnstilling. I den nåværende situasjonen ville det nok vært riktigst å foreslå et styre med en betydelig overvekt av uavhengige medlemmer, sa Bøe i en skriftlig uttalelse til Adresseavisen.

Sluttet, men fortsatte

Bøe har vært fungerende toppsjef NTS siden sommeren 2020, da han i utgangspunktet sa opp stillingen som konsernsjef i selskapet. Han skulle da jobbe ut oppsigelsestiden på seks måneder, men på høsten samme år kom kontrabeskjeden om at han ville fortsette frem til en ny sjef var på plass.

Bøe sier i børsmeldingen lørdag kveld at dette er et naturlig tidspunkt for ham å slutte.

– Jeg har sittet i stillingen som konsernsjef «inntil videre» i lengre tid. Med det frivillige tilbudet fra Salmar, og forhåndsaksepter fra aksjonærer i NTS som representerer mer enn 50 prosent, er det naturlig for meg å fratre og heller fokusere på egne investeringer, sier han.

Finans- og administrasjonssjef i NTS, Roar Myhre, konstitueres som konsernsjef inntil videre.

Selger til Salmar

Maktkampen i det trønderske havbrukskonsernet fikk en form for avklaring under generalforsamlingen fredag.

Da tok gruppen av hovedsakelig lokale eiere tilbake makten i styret i NTS, og samtidig har grupperingen akseptert å selge aksjene sine til Gustav Witzøes konsern Salmar på Frøya.

Lørdag kveld gikk det også ut børsmeldinger fra de to trønderske selskapene Norway Royal Salmon og Frøy ASA, som begge har NTS som hovedaksjonær.

I begge selskapene krever NTS nå ekstraordinære generalforsamlinger for å velge nytt styre.

Helge Gåsø er i dag styreleder i det trondheimsbaserte oppdrettsselskapet Norway Royal Salmon, og han har ønsket å slå sammen selskapet med NTS’ heleide datterselskap Salmonor.

Å stoppe denne sammenslåingen har vært et av målene til den lokale aksjonærgruppen, og det er også en betingelse i Salmars bud at sammenslåingen ikke blir noe av.

Gåsø var inntil nylig også administrerende direktør i Frøy. Der er Svein Sivertsen nå styreleder, og blant styremedlemmene er Harry Bøe.