Det viser kvartalstallene, som Sparebank 1 SMN la frem i en børsmelding fredag morgen. Samme børsmelding viser et resultat på 698 millioner kroner etter skatt i første kvartal 2022.

Sterk internasjonal uro som følge av Russlands invasjon av Ukraina, utfordring med de globale forsyningskjedene og høye energi- og råvarepriser har påvirket den makroøkonomiske situasjonen i kvartalet, opplyser banken.

Men den sier samtidig at norsk økonomi har hatt en sterk utvikling etter at smitteverntiltakene ble fjernet. Ren kjernekapitaldekning var ved utgangen av første kvartal endte på 18,3 prosent, og banken hadde ingen tap i kvartalet.

– Selv om norsk økonomi er robust, det går godt i Midt-Norge og Sparebank 1 SMN leverer et sterkt resultat, er det med krig og flyktningstrømmer tett på oss som et dystert bakteppe. Vi har ingen direkte eksponering mot verken Russland eller Ukraina, men bruker mye tid på rådgivning til kunder som er berørt av sanksjoner eller andre utfordringer som følge av den internasjonale uroen, sier konsernsjef i Sparebank 1 SMN Jan-Frode Janson i børsmeldingen.

Bankens nøkkeltall første kvartal 2022: (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor)

• Resultat etter skatt: 698 mill. kr (768 mill.)

• Avkastning på egenkapital: 12,5 prosent (14,8 prosent)

• Ren kjernekapitaldekning: 18,3 prosent (18,0 prosent)

• Utlånsvekst: 2,4 prosent (1,4 prosent)

• Innskuddsvekst: 2,5 prosent (5,0 prosent)

• Tap på utlån og garantier: 0 mill. kr (59 mill.)

• Resultat per egenkapitalbevis: 3,20 kr (3,40 kr)

Fortsetter veksten

Samlede utlån økte med 7,9 prosent og innskuddsveksten ble 11,4 prosent de siste tolv månedene. I første kvartal ble utlånsveksten innenfor bedriftsmarkedet på 4 prosent, mot 2,6 prosent i samme periode i fjor. Personmarked fortsetter også veksten, og økte utlån med 1,6 prosent i første kvartal. For første gang passerte altså banken den historiske milepælen på 200 milliarder kroner i utlån.

– Historien viser at vi har is i magen gjennom kriser. Vi er beredt til å stå opp for folk og bedrifter også gjennom denne krisen, akkurat slik vi gjorde gjennom pandemien. Det gjør vi ved å være tett på, sørge for korte beslutningsprosesser og vise at vi bryr oss. Vi er mer solide enn noen gang, og er mer enn klar til å ta imot flere kunder, sier Janson.

Sparebank 1 SMN har satt av minimum 2 millioner kroner av samfunnsutbyttet til å bistå i den humanitære katastrofen som følge av krigen i Ukraina. 1 million kroner er allerede donert til de store internasjonale hjelpeorganisasjonene som er til stede i og rundt Ukraina. I tillegg er det nå opprettet en egen ordning hvor lag, foreninger og andre frivillige kan søke om støtte til å skape aktiviteter og tilbud til flyktningene som kommer til Midt-Norge. Ordningen har så langt fått god respons.