Ønsker å bygge 15 etasjer høy «skog» på Moholt

foto