– Vi har tilstått alle enhetsledere i barnehager, skole, innen helse og på rådhuset 20 dagers ekstra lønn. De kan selv velge mellom å ta ut alt som lønn, ta ut fridager eller ta en kombinasjon, sier rådmann Katrine Lereggen i Melhus kommune.

Sentral avtale

Den ekstra lønnsutbetalinga skyldes den såkalte korona-avtalen som KS (kommunesektorens organisasjon) og arbeidstakerorganisasjonene inngikk 20. desember i fjor. Ifølge avtalen skulle det gis fordoblet betaling for overtid og mertid i koronatiden. Rådmannen forteller at det etterpå ble enighet om å inngå en lokal avtale om dette i Melhus kommune.

Koronasmitte

En leser som har kontaktet Trønderbladet, reagerer på at kommunale ledere som har hatt mye hjemmekontor og har vært lite utsatt for koronasmitte, skal få ekstra utbetaling. Etter at artikkelen ble publisert, har en annen leser tatt kontakt, og spør: - Hva med oss som VIRKELIG sto i det, og har også sendt bilde av en person i smittevernsklær.

foto
Illustrasjonsfoto av kommuneansatt i smittevernsklær. Foto: Privat

– Avtalen skal være knyttet til merbelastning som følge av pandemien, opplyser leseren.

Til dette sier rådmann Lereggen som for øvrig har hjemmekontor for tiden på grunn av koronasmitte, ikke i stor grad har hatt hjemmekontor. Rådmannen er ikke den eneste som er blitt smittet av covid-19, og både en enhetsleder og en kommunalsjef har opplyst at de er blitt koronasmittet. Det er et generelt høyt smittenivå for tiden.

– Jeg skal ikke gjøre en diskusjon om belastningen på lederne. De har på lik linje med andre stilt opp, og de er blitt pålagt ekstraarbeid. Det er en ærlig diskusjon at folk spør om dette, sier Lereggen.

Takker nei

De kommunale lederne har ifølge rådmannen, ikke ordinær overtidsbetaling. Selv tjener rådmannen over en million kroner i året.

– Jeg takker nei til ekstra utbetaling i henhold til koronaavtalen, og det gjør også en enhetsleder i rådhuset. Noen av lederne ønsker å ta ut godtgjørelsen i form av fridager. Hver enkelt leder drøfter med sin sektorleder om hvordan de skal ta ut de 20 ekstra daglønnene, sier Lereggen.

Ifølge KS skal koronaavtalen ikke være en generell avtale om økt kompensasjon for alt ekstra arbeid i en kommune eller fylkeskommune.

– Avtalen hviler på en forutsetning om at det kan være behov for mobilisering av arbeidskraft for å sikre tilstrekkelig personell og nødvendige og forsvarlige tjenester, står det i et skriv fra KS

Julegave

Tidligere har en ansatt skrevet et leserinnlegg der den ansatte uttrykker sin mening om julegaven Melhus kommune ga sine ansatte i 2021. Julegaven var et tøynett, og rådmann Lereggen bekrefter at det var årets julegave til de ansatte.

– Det var et tøynett med tøy fra vennskapskommunen Taveta, og disse var sydd av en flyktning. Jeg har ikke hørt noe om at lederne har fått noe mer enn de andre, sier Lereggen.

Kommunalt ansatte i Melhus har også gratis lading av elbiler såfremt det er ladeuttak på arbeidsplassen.