Over 100 ansatte blir permittert når papirfabrikken stenger

foto