Eventselskapet måtte begjære oppbud i juli, kunne starte opp igjen i august

foto