Eiendomsutvikleren svarte blant annet på spørsmål fra aktor om hva hans jobb var i Prora-systemet.

- Jobben min var å komme i posisjon for å erverve prosjekter. Jeg synes det er kjempeartig å drive med den byutviklingen vi gjør. Det er ikke spennende å sitte og eie et bygg og sende faktura fire ganger i året for leieinntekt. Jeg vil bruke kompetansen og kreativiteten min, forklarte Eriksen.

Han fortalte at jobben var å få tak i tomter og utbyggingsprosjekter, og være prosjektutvikler og få investorer til å kjøpe aksjer i prosjektselskapene slik at boligprosjektene og næringsbyggene kunne realiseres. Når de var ferdige, ble de solgt videre. Prora Eiendom var da forpliktet til å kjøpe tilbake aksjene fra investorene innen et avtalt tidspunkt til samme pris, pluss en avkastning på vanligvis 20 prosent per år.

- Gjelden var ikke i regnskapet

Terje Eriksen er sammen med sønnen Roger Eriksen tiltalt for grov økonomisk utroskap, grovt bedrageri og regnskapsjuks. Begge nektet straffskyld da rettssaken startet mandag.

Påtalemyndigheten mener investorenes aksjekjøp i Prora-selskaper egentlig er lån, og at forpliktelsene om tilbakekjøp og avkastning skulle vært ført som gjeld i Prora Eiendoms regnskaper i 2009–2012. Ifølge tiltalen ble ikke gjeldsforpliktelser på inntil 205 millioner ført i årsregnskapene.

Aktor, førstestatsadvokat Bård Thorsen i Økokrim, viste til brev fra revisor til Prora, hvor revisor skriver at hun ikke har fått nesten noen gjenkjøpsavtaler.

foto
Aktor, førstestatsadvokat Bård Thorsen (til høyre), spurte ut Terje Eriksen tirsdag. Til venstre for ham: Einar Holaker (i midten) og spesialetterforsker Isak Mjølhus i Økokrim. Foto: Rune Petter Ness, Adresseavisen

- Betaler for regnskapsførere

- Hva slags ansvar har du for regnskapet som styreformann, spurte Thorsen.

- Jeg hadde ikke noe med regnskapet å gjøre.

- Har du satt deg inn ansvaret du har som styreformann i et selskap på størrelse med Prora?

- Nei, jeg begynte som styreformann da vi startet selskapet. Vi betaler millionbeløp for å ha revisorer og regnskapsførere. Jeg regnet med at det ble ivaretatt av daglig leder og regnskapsfører, sier Eriksen.

Daglig leder i Prora Eiendom var sønnen Roger Eriksen.

- Trodde ikke det var å mye

Både Terje og Roger Eriksens forsvarere, henholdsvis Halvard Helle i Schjødt og Nils Christian Langtvedt i Advokatfirmaet Hjort, bestrider at alle gjenkjøpsavtalene skulle vært ført som gjeld i regnskapet.

- Legg merke til at Økokrim i går sa at man vil møte fagpersoner med differensiert syn på dette, sier Langtvedt, og viser til hva aktor sa i sitt innledningsforedrag mandag.

Terje Eriksen er også tiltalt for å ha overført 40 millioner til seg selv i 2008-2013, i strid med Prora Eiendoms interesser. Deler av beløpet er betalt tilbake.

Dommeren spurte Eriksen om beløpet stemmer.

- Det er summen av en god del ting. Jeg har nesten nektet å tro det var så stort, sier Eriksen.

- Eide selskaper selv

Han viser blant annet til at han innvilget seg et lån på elleve millioner, for å berge kjøpet av Adresseavisens tidligere lokaler på Heimdal og dermed byggingen av det nye Adressabygget i sentrum, fordi bankforbindelsen krevde mer egenkapital.

- Jeg brukte kortet litt som om det var det var mitt eget, sier Eriksen.

Han påpeker at han ikke er en regnskapsmann.

- Jeg visste ikke at det var slik som tiltalen sier. Familien Eriksen eide selskapet selv.

- Hadde det betydning for uttakene, spurte dommeren.

- Jeg hadde ikke tatt ut uttak hvis det var andre eiere i selskapet, sier Eriksen, som også la til at sønnen Roger var på ham om å ordne opp i de private uttakene.

Økte verdiene

Terje Eriksen avviste i sin forklaring også at han og sønnen Roger har handlet i strid med Prora Eiendoms interesser i forbindelse med boligprosjektet Munkvoll Gård. Ifølge tiltalen skal de ha solgte aksjer i prosjektet til under markedspris til seg selv tidlig i 2010, og på slutten av året ha solgt dem tilbake til Prora Eiendom til over markedspris.

Eriksen forklarte den økte prisen med at rådmannen i Trondheim tidlig i januar 2010 foreslo at politikerne i bygningsrådet skulle si ja til at man startet å lage en reguleringsplan for boligutbygging på Munkvoll Gård, som hadde vært en institusjonseiendom.

- Det trekker opp verdiene og risikoen ned, sier Eriksen.

Han fortsetter å forklare seg onsdag, og Roger Eriksen skal også forklare seg onsdag og torsdag.