Bygda hvor hver femte innbygger går på trygd

foto