Rentekuttet som Sparebank1 SMN gjennomførte for sine beste boliglånskunder i vinter, har hatt null effekt på overskuddet i banken.

Det viser regnskapsrapporten for første kvartal, som ble lagt fram fredag. Ifølge rapporten hadde SMN en fortjenestemargin på 2,37 prosent på sine utlån i perioden. Det er 0,04 prosentpoeng høyere enn i fjerde kvartal 2014, til tross for at boliglånsrentene altså er blitt kuttet.

Årsaken er at markedsrentene, og dermed bankens innlånskostnader, gikk ned i første kvartal, ifølge finansdirektør Kjell Fordal.

Samtidig er fortjenestemarginen på innskudd fortsatt i minus. Finansdirektør Fordal spår nye kutt i innskuddsrentene, samtidig som han tror utlånsrentene vil fortsette å falle noe.

–Det tar tid å venne kundene på at renta på innskudd er én prosent, og ikke to-tre, sier han.

Til sammen fikk banken et overskudd på 441 millioner kroner etter skatt i første kvartal. Det er omtrent på linje med de foregående kvartalene.

–Det er spesielt tilfredsstillende at vi fortsatt har svært lavt mislighold og lave tap, sier konsernsjef Finn Haugan i SpareBank 1 SMN.

Regnskapsrapporten viser også at kostnadene i banken er på vei ned. Målet er nullvekst i nominelle kostnader de neste to-tre årene.

Bare i løpet av første kvartal ble antall årsverk i morbanken redusert med 37 til 716. Innen utgangen av 2016 skat antallet reduseres med ytterligere 60, samtidig som banken skal fortsette å vokse.

Bemanningsreduksjonen skal gjennomføres ved naturlig avgang, ifølge bankledelsen.