–Vi har vært gjennom både en redusering av staben og andre opprydninger. Det var rett og slett store endringer i selskapet på slutten av fjoråret som ga oss store engangskostnader, sier Roar Østbø, fungerende konsernsjef i Q-Free.

Kostnadskuttene forteller han at han vært annonsert flere ganger i 2015, men gjennomført først i siste kvartal.

Østbø estimerer at denne omstruktureringen har ført til kostnader på rundt 80 millioner kroner. Blant annet tilbød de i fjor alle ansatte i selskapet sluttpakker i forbindelse med en nedbemanning.

Kostnadskutt

Tiltakene skal redusere selskapets kostnader med 70 millioner på årsbasis.

–Justerer vi resultatet for de engangskostnadene ender vi med 65 millioner i overskudd for året.

Selskapet, som har hovedkontor på Ranheim i Trondheim, har de siste 30 årene levert bombrikker og bomsystemer verden over. De siste årene har de gått mer inn i det som kalles intelligente trafikkstyringssystemer.

Sistnevnte inkluderer blant annet trafikkovervåkning, styring av lyskryss, parkeringsløsninger og lignende.

Utjevning av inntekter

– Vi har gjort åtte oppkjøp de siste tre årene for å bygge opp en portefølje som kan betjene flere markeder. Årsaken til dette er at prosjektene innen trafikkstyring er mindre, men det er flere av dem.

Et av problemene tidligere sier han har vært at store bompengeprosjekter har gitt mye penger i kassen når de har dukket opp, men at det i periodene mellom dem har vært tynt med inntekter.

–Derfor går vi mer inn i trafikkstyringsmarkedet. Det er rett og slett for å jevne ut inntektene gjennom året.

Østbø forteller videre at de nå er ferdige med å gjøre oppkjøp.

–Nå skal vi få ut det potensialet vi ser i de oppkjøpene vi har gjort, og i de markedene vi er inne i. Vi skal rett og slett begynne å tjene penger, sier den fungerende konsernsjefen.

Store i USA

I en børsmelding skriver selskapet at de vil fortsette med konkurransedyktige tilbud også innen bompenger.

–Vi har en bredere portefølje, og er når et større marked. Vi er faktisk større i USA enn i Norge nå. I fjerde kvartal i fjor signerte vi blant annet en avtale om skiltgjenkjenning til et bomprosjekt i USA verdt 45 millioner kroner.

I tillegg til Norge og USA har selskapet også markedsandeler i resten av Europa og Amerika. Også i Asia, Midtøsten og Afrika har de prosjekter gående. Totalt har selskapet rundt 430 ansatte. De er fordelt på kontorer i 20 forskjellige land.

Selv om Q-Free beveger seg mer mot trafikkstyring vil selskapet fortsatt drive med bompengesystemer.

–Vi har store prosjekter som vi jobber med der også som gjør at den tradisjonelle virksomheten vår fremdeles er stor.

Tøft år

Noen spådommer for 2016 vil han ikke komme med.

–Vi går aldri ut med tall, men vi ønsker vekst i 2016. Og vi ønsker å være mer lønnsomme, sier Østbø.

Men selv om årsregnskapet ikke ser like dystert ut når en tar med engangsutgiftene i regnestykket er han glad for å ferdig med fjoråret.

–Det var et tøft år som det er godt å være ferdig med. Nå kan vi se fremover, og vi er optimistiske for det som kommer.