Hadde dette kraftverket ligget to kilometer lenger vest, ville det påført en av eierne 52 millioner kroner mer i skatt

foto