- Oppdal har baller nok til å lage sine egne koronatiltak når det er nødvendig

foto