Drivstoffprisene har jevnt og trutt satt nye rekorder i vinter. Da Russland invaderte Ukraina, og vesten startet kraftige sanksjoner mot regimet, steg prisene enda mer.

Det merker den delen av næringslivet som er avhengig av fossilt drivstoff, som Frøya Transportsenter. De har blant annet sju vogntog som frakter laks ned til Gardermoen. Daglig leder, Stig Sæther, sier drivstoffprisen nå er så høy at de snart ikke kan fortsette driften.

- Vi prøver å forhandle ned prisen, ellers er vi ferdige. Det er klart at når det koster 25 kroner ekstra per mil, så skal vi ikke kjøre langt før det blir feil, sier Sæther til lokalavisa Hitra-Frøya.

Han sier det er de utenlandske fraktselskapene som har bestemt prisen, siden de kan kjøre rimeligere. Det har de klart å konkurrere med, men ikke nå lenger.

- Hvor går grensen?

- Det har gått over grensen allerede. Får vi ikke ned prisen så må vi bare stenge.

- Hvor lavt ned må prisen?

- Vi har bedt om tillegg fra vareeieren. Vi må bare få det, sier Sæther.

Spørs hvor mye folk vil betale

For Ansnes brygger, som har tre hurtiggående båter med godt over 1000 hestekrefter til sammen, har allerede satt opp prisene.

- Hvilke konsekvenser for de økte drivstoffprisene for dere?

- Det blir et spørsmål om hvor mye folk har råd til å betale. Hvis prisen blir for dyr, så får vi ikke kjøring på båtene. De har jo en kostnad enten de ligger i havna eller er ute og kjører, sier Skjåk-Bræk.

Han forteller at drivstoffprisen har utgjort omtrent 30 prosent av utgiftene på båtene. Men med stadig stigende bensinpriser vil denne prosentandelen øke. De første rib-turene starter neste uke, og Skjåk-Bræk regner med at bensinprisene bare vil øke. Det betyr at de samtidig må justere opp prisene for å få butikken til å gå rundt.

- Drivstoffprisen har enorm innvirkning. Med dagens bensinpris vil en tur til Lofoten øke med rundt tusen kroner per passasjer. En tur til Øyrekka utgjør en økt kostnad på flere hundre kroner per hode. Med de estimatene som nå ligger til grunn kan vi komme opp i en bensinpris på 30 til 40 kroner. Da har vi en dobling av bensinprisen i forhold til det vi har beregnet. Da vil bensinkostnaden øke fra 3.000 kroner netto til 6.000 kroner på en tur til Øyrekka. Og det er fortsatt bare 12 passasjerer om bord, sier han.

foto
Ola Skjåk-Bræk

- Bensinprisen har plutselig blitt en ferskvare. Det er helt umulig å binde seg til en pris, fordi det er umulig for meg å forutsi hva bensinprisen er. Alle som får en pris nå, får en pris med forbehold om økt bensinpris. Akkurat nå er bensinprisen 22 kroner per liter. Hvis bensinprisen er 40 kroner per liter når turen går, så får de en prisoppgang. I verste fall kommer vi til å tape penger på båtene i år, på grunn av mindre kjøring, sier han.

Men han har likevel håp.

- Slik jeg leser markedet er folk inneforstått med at matvareprisene øker, og at strømprisene øker. Og vi har en regjering som sier at vi skal få økt kjøpekraft i år, selv om det er en tryllekunst som vi gleder oss til å se. Men vi tror at folk uansett er villige til å bruke noen ekstra kroner. Det så vi i fjor, og det tror jeg vi kommer til å se i år. Men alt har en grense.

Har lagt på prisene

Kystbudet på Hitra driver stort sett med regional transport av varer, og har varslet kundene om at prisen vil øke med åtte prosent på ordinære frakttakster.

- Konsekvensen er at samtlige transportører, inkludert Kystbudet, har lagt på et drivstofftillegg fra 14. mars. Det vil endre seg når dieselprisen går opp eller ned, forteller Odd Erik Grønning, som er rådgiver for Kystbudet.

De varsler kundene om at de vil justere drivstofftillegget hver måned fremover, og at det vil fjernes når prisene normaliserer seg.

foto
Tobias (daglig leder) og Odd Erik Grønning i Kystbudet.

- Reagerer kundene på drivstofftillegget?

- Nei, ikke så langt. Men det er ingen transportfirma som har noe valg, så lenge regjeringen ikke kommer med noen form for støtteordninger for diesel, så tror jeg dessverre at det vil bli mange konkurser rundt om i Norge, sier han.

Han forteller at det foreløpig ikke gjelder transport over korte distanser, som Kystbudet leverer, men for transportfirma som kjører lange distanser.

- Det går hardere utover de som kjører langt. For et år siden betalte et lastebilfirma rundt 10 kroner pluss moms per liter diesel, mens de i dag betaler rundt 19 kroner pluss moms. De kan ikke legge den prisen på kunden, og da går det i minus. Men får oss som kjører kortere distanser vil det være snakk om mindre tillegg i prisen, sier Grønning.

Tar kostnaden selv, foreløpig

Salmar, som kjøper inn store mengder transport for å eksportere laks fra Frøya til utlandet, har også begynt å merke prisøkningen.

- Det påvirker ikke salgsprisen enda, men alle transportører varsler økte fraktpriser pga økt drivstoffpris. Salmar er i dialog med våre transportører og finner løsninger sammen. Men prisene går opp, og i det korte bildet er det Salmar som tar denne kosten. Hvis det blir langvarig må kostnaden videreføres til kunder og sluttforbruker, skriver Frode Arntsen, direktør for salg og industri i Salmar, i en SMS.

foto
Foto: Lars Otto Eide