Ifølge tiltalen har minst 150 bedrifter gått på svindelen, og betalt inn til sammen over 860 000 kroner til 28-åringens enkeltpersonsforetak.

– De aller aller fleste som har betalt, har ikke forstått at de ble utsatt for et bedrageri før de ble kontaktet av oss, sier politiadvokat Ole Andreas Aftret ved Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Politiadvokat Ole Andreas Aftret sier at saken startet med en enkelt anmeldelse. Til høyre: hovedetterforsker Merete Skjemstad. Foto: Morten Antonsen

Mannens forsvarer, advokat Erik Vatne, sier at mannen erkjenner delvis straffskyld.

– Han erkjenner ikke nødvendigvis beløpene slik de fremgår av tiltalen, men det vil vi redegjøre nærmere for under hovedforhandlingen, sier han.

Advokat Erik Vatne er forsvarer for 28-åringen. Foto: Morten Antonsen

Beslagla datamaskin

Det er allmennavsnittet ved Sentrum politistasjon i Trondheim som har etterforsket saken, og Aftret sier at utgangspunktet var en anmeldelse i februar i fjor fra en bedrift som hadde fått en faktura de ikke skjønte noe av.

– Det starter med en ganske bagatellmessig sak, en faktura på noen tusenlapper, sier Aftret om det som etter hvert utviklet seg til å bli en omfattende sak.

Informasjonen fra fakturaen fører politiet til mannen fra Trondheim og enkeltpersonsforetaket hans, og når de undersøker kontoene finner politiet en rekke innbetalinger av tilsvarende beløp, opplyser Aftret.

Det fører igjen til en ransakingskjennelse, der politiet blant annet beslaglegger mannens PC.

– Bevisbildet springer i stor grad ut fra det vi finner på kontoutskriftene og det som vi finner på PC-en, sier Aftret.

– 2385 bedrageriforsøk

Ifølge tiltalen har han fått bedrifter til å utbetale minst 862 408 kroner gjennom å sende dem falske fakturaer, mens han også er tiltalt for forsøk på grovt bedrageri på minst 11,7 millioner kroner.

Beløpene på fakturaene har gjerne vært på rundt 4000 til 6000 kroner, og ifølge tiltalen har han sendt ut minst 2385 fakturaer som ikke har blitt betalt.

Hovedetterforsker Merete Skjemstad sier at mannen har vært samarbeidsvillig i avhør, og at han har erkjent deler av tiltalen.

Merete Skjemstad er hovedetteforsker ved allmennavsnittet, som blant annet etterforsker vinningskriminalitet. Foto: Morten Antonsen

Politiet opplyser at de har vurdert å gjennomføre en såkalt tilståelsessak basert på det han har forklart i avhør. På grunn av sakens art, omfang og bevisbilde har de likevel konkludert med at den vil belyses på beste måte gjennom en hovedforhandling.

– Denne saken viser at det nytter å anmelde slike forhold, og at politiet er beredt til å etterforske slike saker i dens fulle bredde om nødvendig, sier Håvard Johannessen, som er politifaglig etterforskningsleder ved allmennavsnittet.

Politifaglig etterforskningsleder Håvard Johannessen. Foto: Morten Antonsen

Flere har advart

Siden 2018 har blant annet NHO Reiseliv, Maskinentreprenørenes Forbund og Arbeidstilsynet advart mot virksomheten til 28-åringen, der han gjennom enkeltpersonsforetaket har sendt ut fakturaer for bistand med det som fremstilles som lovpålagt HMS-arbeid.

Ifølge tiltalen har han enten holdt skjult at selskapene ikke hadde bestilt en slik tjeneste, eller fremstilt det som et tilbud uten å ha noen hensikt om å levere tjenesten.

«Fakturaen er svært misvisende og Arbeidstilsynet anser det som et forsøk på svindel», skrev Arbeidstilsynet i februar i 2020.

Dagbladet skrev allerede i 2018 at trondhjemmeren hadde blitt politianmeldt en rekke ganger for fakturabedrageri, men ifølge Aftret har ikke de vært en del av denne etterforskningen.

28-åringen sendte ut fakturaer der feltet for betalingsfrist var byttet ut med «registreringsfrist». Foto: Skjermdump av dokumentasjon fra bransjeorganisasjonen Virke.

– Utnytter tilliten

Aftret sier samtidig at de har spurt seg seg selv om hvorfor det ikke har kommet flere anmeldelser, og at de oppfordrer folk og bedrifter til å anmelde i slike saker.

– Hvis vi ikke får kunnskap om sakene så får vi heller ikke etterforsket dem, og det gjør at vi ikke får avdekket en stor omfattende bedragerisak som i dette tilfellet.

– Burde politiet selv fanget opp denne saken?

– Politiet driver med informasjonsinnhenting og kan opprette saker på eget initiativ. Men i en slik sak, hvor hver enkelt faktura sees på som simpelt bedrageri, så skal det mye til for at det opprettes en sak, sier Aftret, som ber bedrifter innføre rutiner som kan avdekke slike svindelforsøk.

– Kjernen i bedrageri er å utnytte tilliten mellom mennesker, sier han.

Bedrageriene og bedrageriforsøkene i tiltalen strekker seg fra januar i 2018 til juni i 2021, og Aftret sier at det ikke har vært hensiktsmessig å gå lenger tilbake i tid.

– Datoen 1. januar i 2018 er satt for å begrense saken på en fornuftig måte. Tidligere forhold ville hatt mindre å si, og mange av dem ville trolig også vært foreldet, sier han.

Tiltalt for grov hvitvasking

28-åringen har tidligere også hatt en rolle i et annet selskap sammen med andre personer som har blitt knyttet til lignende svindelforsøk, men Aftret sier at tiltalen ikke gjelder deltakelse i en organisert gruppe.

– Det blir opp til retten å ta stilling til om han har handlet alene eller ikke. Men årsaken til at han har startet med dette er viktig å få belyst, og det er noe vi legger opp til i hovedforhandlingen, sier han.

Mannen er også tiltalt for grov hvitvasking etter å ha overført pengene til andre kontoer, og ifølge politiet skal de ha blitt brukt til privat forbruk.

Hver for seg har tiltalepunktene en strafferamme på fengsel i inntil seks år, men Aftret sier at det er for tidlig å si hvilken straff politiet vil be om.

– I utgangspunkter det retten som må ta den vurderingen, men her er det flere momenter som er relevante, både den totale summen, varigheten og systematikken, sier han.

– Finansierte rusmisbruk

Forsvarer Erik Vatne sier at det ikke er noe som tyder på at andre personer har vært direkte involvert i det som har foregått. På spørsmål om hvorfor mannen har drevet med dette, svarer han:

– Han forklarer at det ene og alene har vært for å finansiere et tungt rusmisbruk, sier Vatne, som forteller at han nå er inne i et rehabiliteringsopplegg for avhengigheten.

– Hvor lenge har han holdt på med dette?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere?

– Hva slags straff er han forberedt på å få?

– Det ønsker vi heller ikke å kommentere på nåværende tidspunkt. Men han ønsker å legge alle kortene på bordet, og han vil ta den reaksjonen han måtte få, sier Vatne.