Morten Wehn har inntil mars i år drevet Melhus Regnskap, som er et resultat av enmannsbedriften Wehn Regnskap han stiftet på Hølonda i 1991. Gründeren har gjennom en periode på over 30 år bygd opp et stort firma, som i dag har 31 ansatte. Nå avslutter han som daglig leder, og selger sin eierandel til den nye lederen, Odd Arne Klefstad.

Fortsetter som ansatt

– Jeg hadde aldri tenkt å bli en sjuende far i huset. Nå er jeg 64 år, og det er et fint tidspunkt å overlate roret til andre, sier Morten Wehn, som fortsatt skal jobbe som rådgiver i Melhus Regnskap, blant annet med ansvar for internregnskap.

Odd Arne Klefstad (42) er bedriftsøkonom og har en allsidig bakgrunn. Han har jobbet innen både bank, regnskap og næringsliv. Foto: John Lerli

– Jeg har alltid sett på meg sjøl som en entreprenør. Jeg er godt fornøyd med den reisa jeg har vært gjennom, å bygge opp en næringsvirksomhet fra null til over 30 ansatte. Nå er det tid for å få inn nye koster og nye impulser, for å ta virksomheten inn i framtida. Min visjon er at Melhus Regnskap skal vare inn i evigheten og stadig være i utvikling, sier Morten Wehn.

Skal vokse seg større

Både han og ny daglig leder er enige om at regnskapsfirmaet bør vokse. Morten Wehn bestilte 40 kontorplasser i det nye byggeprosjektet, der de flytter inn sammen med Melhusbanken neste år. Odd Arne Klefstad tror alle vil fylles opp innen tre til fem år.

– Vi vil fortette med å tilby et bredt servicetilbud innen regnskap og rådgivning, bygd på kompetanse og flinke ansatte. Min erfaring fra arbeidslivet er at dersom du har dyktige folk, så vil kundene komme. Jeg er ikke redd for vekst, og det har heller ikke Morten vært, sier Klefstad.

Morten Wehn (64) har utviklet sine regnskapstjenester spesielt mot landbruket og entreprenørbransjen. Nå vil Melhus Regnskap ta større andeler også innenfor andre virksomheter. Gjerne også geografisk. Men navnet vil de beholde. Foto: John Lerli

En gründer

Morten Wehn utviklet tidlig visjoner og syn på hvordan et regnskapsbyrå bør drives. I starten fantes det mange små regnskapslag, med én eller to ansatte, særlig innenfor landbruket.

– Jeg så at kundene hadde nye behov, spesielt innenfor rådgivning og kompetanse. Og et kontor med bare én regnskapsfører gav stor risiko, blant annet ved sjukdom. Regnskapsføring ble stadig mer komplekst og behovet for opplæring ble større. Den ene regnskapsføreren hadde ikke mulighet til å sitte med all kompetansen, sier Morten Wehn.

Han kjøpte opp hele eller deler av regnskapslaga på Melhus og Byneset og i Flå og Skaun. De første oppkjøpa gav Melhus Regnskap i 1999.

Morten Wehn påstår at ingen i regionen har større kompetanse på landbruk. Samtidig har de også utviklet sine tjenester og kompetanse innenfor et allsidig næringsliv. I dag er 350 av kundene innenfor landbruket, og 400 i andre næringer. De minste kundene har et landbruksforetak på si, mens den største bedriften driver med sjømat og har ei omsetning på 250 millioner kroner i året.

Ville ikke peke ut sjøl

Morten Wehn overlot til styret i Melhus Regnskap å finne sin etterfølger. Det ble gjennomført en utlysning og en utvelgelsesprosess der tre personer var med på de siste intervjurundene.

– Jeg kjente ikke Odd Arne før han nærmest satt her i stolen, sier Morten Wehn. Og legger til at inntrykket er meget godt og at kjemien er på plass.

– Hvordan har det vært å overlate bedriften din til andre?

– Jeg brukte ett år på prosessen, og har hatt et fint samarbeid med styret. Jeg har ikke angret en dag, sier Wehn.

Kjenner Melhus

Odd Arne Klefstad bor i dag i Trondheim, men vokste opp på Melhus, i Olderøygrenda. Han er utdannet innen bedriftsøkonomi og regnskap, og har jobbet innen både bank, regnskapsføring og som økonomisjef i Icelandic Norway. Han var avdelingsleder i Sparebank1 Regnskapshuset i flere år, men brøt ut sammen med flere ansatte og stiftet Soldi Regnskap i fjor.

– Her hadde jeg tenkt å bli lenge, men så dukket forespørselen om å bli daglig leder i Melhus Regnskap opp. Jeg syntes dette virket for spennende til å si nei. Det blir fine utfordringer når det gjelder å lede bedriften videre, sier Odd Arne.

Nye lokaler neste år

– Hvilke tanker har du om utviklinga framover?

– Jeg vil forsterke det vi er gode på. Det vil handle mye om å reindyrke og kvalitetssikre det vi driver med, og å dyktiggjøre ansatte. Vi har et uforløst potensial når det gjelder samlokaliseringa med Melhusbanken, og gleder oss til å flytte inn der. Personlige har jeg jobbet mye med gründere, og det kan også bli et sterkt felt for oss. Men jeg vil bli litt varm i trøya før jeg sier så mye mer, forklarer Klefstad.

Melhusbanken eier 34 prosent av aksjene i Melhus Regnskap. Daglig leder har 20 prosent, og resten er fordelt på ansatte og bondeeide regnskapslag. Styreleder er banksjef Ragnar Torland.