- Du kan si at det er mange års arbeid med forskjellige investeringer som nå materialiserer seg, kommenterer Kolbjørn Selmer.

Selmer er både eiendomsutvikler og industriinvestor, samtidig som han har gjort en rekke plasseringer i børsnoterte selskaper. I fjor hadde Selmer godt utbytte fra alle disse plasseringene, og kunne ta ut rundt 60 millioner kroner. Pengene blir inntektsført som personlig skattbar inntekt i ligningen for 2015.

- Pengene vil gå til både nye eiendoms-, industri- og finansprosjekter her i trondheimsregionen. En del av prosjektene som brakte inn penger i fjor ligger på Østlandet. Du kan si at jeg flytter penger derfra over til min egen region, sier Selmer.

Tidligere i år kjøpte Kolbjørn Selmer sammen med investor Kaare Arnstad en 97 mål stor næringstomt på Sveberg i Malvik. Tomta er ett av stedene Norsk Kylling vurderer når de skal bygge ny fabrikk.

1500 boliger i Østfold

Kolbjørn Selmer er involvert i en rekke prosjekter i Trondheim og Midt-Norge. Som femte generasjons eier på gårdsbruket på Overvik på Ranheim i Trondheim er han blant annet i ferd med å utvikle området til boligutbygging. Når utbyggingen er ferdig vil Trondheim ha fått 1500-2000 nye boliger, men dette prosjektet har ifølge Selmer ikke noe med inntektene i fjor å gjøre.

Derimot har han solgt unna bolig- og næringsprosjekter i henholdsvis Skedsmo, Buskerud og Østfold. I sistnevnte prosjekt solgte Selmer unna et prosjekt med totalt 1500 boliger, i tillegg til næringsarealer, i fjor.

- Dette er langsiktige prosjekter som nå bærer av seg i form av avkastning. Jeg har vært inne i prosjektet i Østfold siden 2008. Vi følger som regel byggene fra planleggingsfasen, og helt til de er ferdige. Vi har ikke noen entreprenørvirksomhet selv, men samarbeider ofte med lokale entreprenører, forklarer Selmer.

I tillegg til de nevnte stedene har eiendomsutvikleren også lignende prosjekter i Akershus, Nordland og Sverige. Disse kommer i likhet med prosjektene i Trøndelag til å utvikles i løpet av de kommende årene.

Selmer sto i 2013 med null kroner i inntekt, mens han for 2014 sto oppført med i overkant av 600 000 kroner i inntekt. I ingen av de foregående skatteårene er han oppført med formue.

Satser innen olje og kreftforskning

På industrisiden er det i hovedsak oljeserviceselskapet Tech Damper som har bidratt med inntekter gjennom fjoråret. Selmer har vært hovedeier siden oppstarten i 2009, og selskapet har i dag rundt 10 ansatte.

Selskapet hadde i fjor driftsinntekter på i overkant av 21 millioner kroner og fikk et driftsresultat på over 7 millioner kroner.

- Jeg er veldig fornøyd med at selskapet har klart seg så godt og vokst i en veldig utfordrende tid for olje- og gassnæringen. Det viser at vi er i en veldig god posisjon og svært konkurransedyktige, mener Selmer.

På kundelisten står blant annet selskaper som Statoil, BP og FMC. Selmer er også medeier i selskapet Ultimovacs, som utvikler kreftvaksiner. Selskapet er også deleid av Radiumhospitalets forskningsstiftelse, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus.

Kjøpte på bunn

De finansielle investeringene gikk også svært godt i fjor. Det er spesielt innen fisk, olje og shipping Selmer har hevet gevinst gjennom fjoråret. Til tross for at de to sistnevnte bransjene har slitt veldig i motvind de siste årene, mener Selmer han traff godt med timingene på børsoppkjøpene.

- Vi kjøpte oss inn både når oljepris og prisen på laks og fisk var på det laveste. Det gjør at vi sitter igjen med en god gevinst nå, sier Selmer.

- Hvilken strategi har du for investeringene dine på børsen?

- Vi har ikke spesielle bransjer vi sikter oss inn på, men forsøker å investere motsyklisk. Det vil si at vi forsøker å investere når vi tror selskapene stiger i verdi igjen, sier Selmer.

- Du sier vi, hvordan forvalter du investeringene dine på børsen?

- Jeg er med på å utforme strategien for investeringene selv. Deretter er det meglere som plasserer investeringene. Jeg har jobbet med veldig flinke folk, sier han.

Starter ny industri

Det store spørsmålet er hvordan pengene skal brukes. Selmer forteller at han har konkrete prosjekter som han vil investere i.

- Jeg ønsker å ta del i både industri- og næringsutvikling i trondheimsregionen. Helt konkret jobber vi med å øke bredden av aktiviteten rundt Tech Damper, så det kommer en industrisatsing relatert til dette. I tillegg har jeg kjøpt meg inn i et finansforetak. Dette vil være med på å sikre kompetanse på dette feltet i byen, sier Selmer, uten at han ønsker å utdype mer konkret rundt selskapene på nåværende tidspunkt.

- Du har råd til å unne deg en liten sydenferie i tillegg?

- Det blir lite av pengene som går til privat forbruk, sier Selmer.

Kolbjørn Selmer har også en lidenskap for trav. Han ønsker å bevise at det er mulig å erobre travtronen med base i Trondheim.