Det krevdes et flertall på to tredeler for at utbyggingen skulle vedtas. 70 prosent av andelshavere stemte for styrets forslag.

Styreleder Tor Prytz i Valentinlyst borettslag er glad for resultatet.

- Det var mange spørsmål fra andelshaverne under generalforsamlingen. Nå er det opp til byggesakskontoret om vi får flytte de nye blokkene lenger fra de gamle blokkene i forhold de skissene vi har laget. Vi ønsker å flytte dem til minst 31 meter, og på den andre siden av Olav Magnussons veg, sier Prytz.

Styret hadde innkalt de 330 andelshaverne i Valentinlyst borettslag til den ekstraordinære generalforsamling, for å ta stilling til om det skal bygges fire nye blokker på åtte etasjer, i tillegg til de seks 12 etasjer høye blokkene som utgjør borettslaget i dag.

foto
Styreleder Tor Prytz i Valentinlyst borettslag er glad for at 70 prosent av andelshaverne stemte ja til en utbygging i borettslaget under den ekstraordinære generalforsamlingen.

- Det blir tett

I forbindelse med rehabilitering skal borettslaget ta opp til sammen 115 millioner kroner i lån. For å betale ned lånet, ønsker de å bygge rundt 175 leiligheter. Alternativet er en økning i husleien.

Det er i forkant sendt ut informasjon fra styret om forslaget til utbygging med tegninger. Flere av beboerne har reagert på størrelsen og plasseringen av blokkene.

En av dem som stemte mot utbyggingsforslaget er Brit Næsgaard Kvaale.

- Selv om styret nå sier det skal bli større avstand mellom de nye og gamle blokkene, så blir det tett. Vi har et fantastisk område i dag, sier Kvaale.

foto
Valentinlyst borettslag består i dag av seks høyhus på tolv etasjer. Nå har andelseierne sagt ja til at det bygges fire nye blokker med 175 leiligheter. Foto: Christine Schefte

- For liten tid

Det er under én måned siden andelshaverne i Valentinlyst borettslag først fikk informasjon om utbyggingsforslaget. Kvaale synes de har fått for liten tid til å bestemme seg.

- Det har gått raskt, og da får ikke folk anledning til å tenke og diskutere forslaget. Det er klaget på det, sier Kvaale.

I tillegg til å bygge fire nye blokker, flyttes parkeringsplassene under bakken. Alle leilighetene får én parkeringsplass og én bod i parkeringsgarasje.

- Kunne betalt 45 mill. mer

Ifølge sakspapirene til generalforsamlingen vil en utbygging gi borettslaget rundt 90 millioner kroner. Styret anslår at borettslaget får 7300 kroner per kvadratmeter salgbart bruksareal beregnet ut fra et areal på 12 250 kvadratmeter.

Både administrerende direktør Torbjørn Sotberg i Boligbyggelaget Tobb og prosjektsjef Pål Morten Oxaal i Fredensborg Bolig mener dette er lavt, sammenlignet med markedsverdien.

- Det ser ut til å være noen som er i ferd med å gjøre seg en veldig god handel, ved at styret ikke er godt nok opplyst om fakta rundt en slik transaksjon og denne typen eiendomsutvikling. Vi kunne godt betalt 11 000 kroner per kvadratmeter salgbart bruksareal. Det er en differanse på over 45 millioner, sier Oxaal.

Modell fra Bromstadenga

- Borettslaget får ikke oppgjør før alt er regulert og klart et stykke frem i tid. Markedspris ved regulering vil kanskje ligge rundt 9000 kroner per kvadratmeter. Men, som jeg har forstått, er dette budsjettpris, og da er det fornuftig å bruke et konservativt estimat, sier Sotberg.

Både han og Oxaal viser til at når utbyggingen er regulert, så er mye av risikoen ved prosjektet fjernet, fordi man da vet hvor mye kommunen tillater å bygge.

Det er tatt modell av Bromstadenga borettslag som for noen år siden bygde ut på en lignende måte. Forslaget til utbygging i Valentinlyst borettslag er utarbeidet av Barga AS. Hovedeier, daglig leder og styreleder i Barga er Terje Bye, som også er styreleder i Bromstadenga borettslag.

- Må ikke binde seg

Den ekstraordinære generalforsamlingen i Valentinlyst borettslag har nå gitt styret rett til å inngå avtaler med utbyggerselskap, entreprenører og konsulenter.

- Det er her viktig at det gjøres et vedtak om at man ikke gir noen aktører eksklusive rettigheter til å utføre planlegging og utbygging, sier Sotberg.

Oxaal sier også at forslaget til vedtak vil gi styret vide fullmakter, og at det ikke pålegger styret å gjennomføre noe anbud.

Styreleder Prytz sier at de ville ha et nøkternt utgangspunkt på inntektene. Han avviser også at de vil binde seg til enkelte aktører, og sier at prosjektet skal ut på anbud til alle utbyggere.

- Nå skal vi sende søknad til byggesakskontoret, og så skal det ut på anbud. Vi skal ansette et tredjeparts advokatkontor som har innsyn i saken. Terje Bye skal hjelpe oss å hente inn anbud fra entreprenører og andre, sier Prytz.