Investorene Christin og Trond Sundal fra Nøtterøy og Per Arne Helland, tidligere aksjonær i Hent, kjøpte seg inn Prora-prosjektet Lyngården AS i 2013.

Ekteparet Sundal kjøpte 42 prosent av selskapet for 13,5 millioner, og Helland kjøpte 44 prosent for 15 millioner. Resterende eide selskapet Prora Næringsprosjekter.

Fortsatt står det ikke noe kontorbygg på tomta, og Sundal og Helland har skrevet ned verdien av investeringen til null i sine regnskaper.

Trond Sundal forteller at de innkalte Prora-gründer Terje Eriksen til et styremøte i Lyngården AS i Oslo i fjor høst, for å spørre om hvor pengene har tatt veien.

- Der sier Terje Eriksen at pengene ikke er i Lyngården lenger. Han svarte at de er gått til å dekke gjeld hos andre kreditorer, sier Sundal.

- Avviser

Daglig leder i Prora Eiendom, Roger Eriksen, avviser i en e-post til Adresseavisen dette:

- Det er ikke riktig, vi tilbakeviser denne fremstillingen. Investorene har vært forelagt det fulle risikobildet i forbindelse med sine investeringer i Lyngården AS og det er en klar sammenheng mellom risiko og avkastning. Det foreligger for øvrig et sivilt søksmålsvarsel fra Sundal, som nå velger å gå ut med dette i mediene. Anførslene fra Sundal har blitt tilbakevist skriftlig. Sundal solgte selv halvparten av sine aksjer i Lyngården AS høsten 2014 med gevinst, skriver Eriksen.

- Svindel

Sundal derimot mener Lyngården er et eksempel på pyramidesvindel.

- Lyngården er det klareste eksempelet på Ponzi-svindel i Prora, sier Sundal.

Ponzi-svindel er pyramidespill, hvor nye investorer lokkes med svært høy avkastning. De nye pengene brukes til å betale eldre gjeld til andre investorer.

Roger Eriksen avviser ponzi-påstandene:

- Dette er helt tatt ut av løse luften. Vi reagerer sterkt på disse påstandene, skriver Eriksen.

Advokat og partner Halvard Helle i Schjødt, som representerer Prora Eiendom og Terje og Roger Eriksen, skriver i en e-post at påstandene er grovt uriktige og krenkende.

- Det er direkte useriøst at en person som for en stund siden varslet sivilt søksmål knyttet til samme forhold, nå strør om seg med slike karakteristikker og forhåndsprosederer saken i mediene, skriver Helle.

Siktet for bedrageri

Prora-gründer Terje Eriksen og sønnen Roger Eriksen ble nylig siktet for grovt bedrageri og brudd på regnskapsloven med en strafferamme på seks år, etter å ha blitt anmeldt av ekteparet Sundal, Atmel-gründer Vegard Wollan og eiendomsinvestor Jan Tore Wilhelmsen for bedrageri.

Sommeren 2014 skyldte Prora sine 45 investorer 330 millioner kroner, og var truet av konkurs. De som hadde penger utestående ble bedt om å bli med på en redningsaksjon. Da ble nær halvparten av gjelden slettet, og resten gjort om til aksjer i Prora Eiendom. De 45 investorene, blant dem ekteparet Sundal, ble da medeiere i selskapet.

Trond Sundal forteller at de hadde en avtale om at Prora Eiendom skulle kjøpe tilbake aksjene i Lyngården innen en bestemt dato, og investeringen skulle gi en avkastning på rundt 20 prosent årlig. For å være med på gjeldsslettingen i 2014, solgte ekteparet Sundal halvparten av aksjene i Lyngården tilbake til Prora. De gikk deretter inn med til sammen 12 millioner kroner for å være med på redningsaksjonen i Prora Eiendom.

Manglet leietakere

Lyngården inngikk avtalen om å leie tomta av KLP Eiendom i mai 2013. Prora krevde å få leieavtalen og retten til på bygge på tomta som en del av avtalen da KLP kjøpte Adressabygget, som Prora sto bak byggingen av.

Administrerende direktør Sigfred Ekle i KLP Eiendom Trondheim forteller at de sa opp leieavtalen fra 1. april 2016 fordi Prora ikke fikk inn leietakere til Lyngården, og dermed ikke kunne bygge.

- Den ble sagt opp fordi Prora ikke klarte å realisere utbyggingen. Vi ønsker derfor å utvikle prosjektet selv, sier Ekle.

Roger Eriksen bekrefter at mangel på leietakere gjorde at Lyngården ikke ble realisert.

Verken Roger Eriksen eller Ekle vil fortelle hvor mye Prora har betalt i leie for tomta. KLP-direktøren forteller at leieavtalen med Lyngården ble forlenget flere ganger.

Dersom Prora hadde bygd Lyngården, hadde KLP Eiendom en rett til å kjøpe næringsbygget i Brøsetveien hvis de ønsket det.

Prora-selskapet Lyngården fikk leieavtalen på KLPs tomt i Brøsetveien i 2013, og den var en del av avtalen om salget av Adressabygget. Bildet er tatt da adm.dir. Sigfred Ekle i KLP (til venstre) og Terje og Roger Eriksen offentliggjorde salget av Adressabygget. Foto: GLEN MUSK