Aina Midthjell Reppe forlater stillingen som daglig leder i Nit Midtre Gauldal, og Nit leter dermed etter en ny person som kan ta jobben. Søknadsfristen er 13. juni.

Hovedoppgaver

I stillingsannonsen kan man blant annet lese at hovedoppgavene vil være å jobbe for økning av medlemsbedriftenes lønnsomhet gjennom samarbeid og nettverk, samt bedring av bedriftenes rammevilkår sammen med kommunen og andre relevante aktører.

En sentral del av stillingen vil være å lede og utføre diverse prosjekter både i Midtre Gauldal og øvrige områder der Næringsforeningen i Trondheimsregionen har aktivitet. Arbeidsoppgavene vil konkretiseres i samarbeid med lokalstyret for Nit Midtre Gauldal, som består av bedriftsledere fra hele kommunen og administrasjonen i Nit.

Blir programleder

Trønderbladet har tidligere skrevet om at Aina Midthjell Reppe er tilsatt i fast stilling som programleder for Midtre Gauldal som omstillingskommune. Dette er en seksårig ekstraordinær satsing på samfunnsutvikling i kommunen, med støtte fra fylkeskommunen og Innovasjon Norge. Programmet skal blant annet bidra til å sikre eksisterende arbeidsplasser og skape 300 arbeidsplasser.

Midthjell Reppe har siden 2015 har vært en daglig leder i Nit, der hun altså har vært sentral i å bygge opp Midtre Gauldal-avdelingen, og hun har jobbet som næringspolitisk rådgiver i hele Trondheimsregionen. Siden 2019 har hun kombinert dette med å være daglig leder i Midtre Gauldal utvikling KF. Ny leder i Midtre Gauldal utvikling KF er Torkil Leinum.