Ett av anleggene som er lagt ut for salg, er Yttervågen fiskerhavn på Skjervøya i Osen kommune.

210 meter

Havna som er annonsert, består av en molo og ei almenningskai. Den 210 meter lange moloen er fundamentet for fylkesveien over sundet mellom Indre og Ytre Skjervøy. For de rundt 15 fastboende, og alle fritidsbeboere, er veien bindeleddet mellom de to bebodde øyene.

Forsvarsbygg tar for seg salget, hvor det er satt en prisantydning på 300.000 kroner.

– Kystverket har ikke egen salgsavdeling, så de får hjelp av Forsvarsbygg til å gjennomføre salgsprosessen. Det er så langt ikke kommet inn noen bud på eiendommen, men det er noen interessenter som vi har vært i dialog med uten at dette har resultert i konkrete bud ennå, sier prosjektleder Øystein Møller Frich i Forsvarsbygg.

– Bom?

Øystein Møller Frich henviser oss til Kystverket med videre spørsmålet om denne saken.

Ved moloen er det en marina for småbåter. Bildet er fra 2020. Foto: Terje Dybvik

Avdelingsdirektør Vigdis T. Bye i Kystverket medgir at dette er en spesiell og kinkig sak.

– I og med at det her er snakk om en molo som også er en del av en fylkesvei, så skiller saken seg ut.

– Hva om jeg som privatperson kjøper kaia og moloen – kan jeg da sette opp en bom og kreve betaling for passeringer, eventuelt kanskje stenge moloen helt for ferdsel?

– I tilsvarende saker vi har hatt tidligere av denne arten, så har fylkeskommunene overtatt. Når det gjelder Skjervøya, så har vi ikke fått et bud fra fylkeskommunen på overtakelse. I og med det her er snakk om en offentlig vei, så vil dette være forhold som går inn som en del av salgsbetingelsene. Det skal være samtaler mellom staten og fylkeskommunene om ansvaret for de næringsaktive fiskerihavnene, og da vil jeg tro at spørsmål knyttet til de ikke-næringsaktive fiskerihavnene som er av spesiell karakter, også vil bli diskutert, sier Vigdis T. Bye.

Var 150

Det er totalt tre kilometer med fylkesvei på Skjervøya. Dette er nærmere konkret Fylkesvei 6308, hvor det er Osen kommune som har vedlikeholdsansvaret. Fylkesveien går mellom Yttervåg på Ytre Skjervøya og Grisvågen på Indre Skjervøya.

Traséer: Grisvågen – Angen molo 2,1 kilometer, Angen molo – Yttervåg 0,7 kilometer. Før Trøndelag fylke ble opprettet 1. januar 2018, hadde veien betegnelsen Fylkesvei 8.

Hurtigbåten MS Osenfjord legger fra kai på Skjervøya. Foto: Terje Dybvik

Etter krigen var det rundt 150 fastboende på Skjervøya. Tilbudene har siden den tid gått i revers. Skoleåret 2002/2003 ble det siste i skolens historie, postkontoret er borte og i butikken er det tomme hyller. Sommerkiosken Hard Råkk Kaffe Skjærvøya er av tilbudene av nyere dato.

I det daglig er det hurtigbåten MS Osenfjord som brukes av befolkningen til og fra fastlandet.