I år skal oljeselskapet ansette rundt 70 fagarbeidere og omtrent like mange nyutdannede fra universitetet, opplyser Jan Tore Nygård, HR-sjef i Drift Nord hos Statoil i Stjørdal.

- Vi står foran en stor naturlig avgang de neste årene. Eldrebølgen skyller innover oss, og nyutdannede er den viktigste faktoren i selskapets fornyingsstrategi, sier Nygård til Adresseavisen.

Oljekrisen

Under Statoils omfattende innsparinger fra i 2014 til i fjor har hver femte ansatt forsvunnet fra selskapet, og ifølge Dagens Næringsliv har selskapet brukt fire milliarder kroner på tidligpensjonspakker i løpet av disse årene.

Statoil gikk i flere omganger ut med tilbud om sluttpakker og tidligpensjon til de ansatte i selskapet.

Nygård erkjenner at det har blitt brukt betydelig summer på å få folk til å slutte, men sier at det også har vært for å tilpasse kompetansen i selskapet og legge til rette for en fornying.

- Den naturlige avgangen vil vi oppleve uansett, og derfor vil vi behøve folk fremover, sier han.

Han sier at de til neste år har ambisjoner om å ansette over 100 nyutdannede i 18 forskjellige fagkategorier, der 9 av kategoriene har Trondheim som angitt kontorsted.

- Jeg forstår at folk er skeptiske til en karriere innen olje og gass basert på inntrykket de får i mediene, men vi vil fortsatt ha behov for mange gode hoder. Derfor ønsker vi at ungdom skal se mulighetene som ligger der, sier Nygård.

Oljeprisen stupte

I Statoils kontorer på Tangen i Stjørdal møter Adresseavisen blant annet de to lærlingene Knut-Olav Holten og Lars Aasprong Løbersli og reservoargeologen Ole Christian Sollie.

De to første er inne i sitt andre år som lærlinger hos selskapet, og jobber som prosessoperatører på henholdsvis Åsgard B- og Kristin-plattformen. Sollie var ferdig med sin mastergrad ved Universitetet i Bergen høsten 2015, og fikk jobb i Statoil på nyåret i fjor.

- Mens jeg skrev masteroppgaven gikk oljeprisen fra over 100 dollar per fat til ned på 20-tallet. Da var det dårlig stemning på lesesalen, for å si det sånn, sier Sollie.

Han sier at det var få fra studiet som gikk rett ut i jobb, og at han også tenkte seg om to ganger før han holdt fast på ønsket om en jobb i oljebransjen.

- Jeg vurderte om jeg heller burde studert økonomi, men det var en grunn til at jeg valgte dette. Jeg synes det er interessant, og jeg hadde tro på at jeg ville få en jobb til slutt, sier Sollie, som nå jobber med brønnplanlegging på Heidrun-feltet utenfor Trøndelagskysten.

foto
Ferske: Prosessoperatørlærling Lars Aasprong Løbersli (f.v.), reservoargeolog Ole Christian Sollie og prosessoperatørlærling Knut-Olav Holten tror alle på en yrkeskarriere i oljebransjen. Foto: Richard Sagen, Adresseavisen

Tok inn lærlinger

Holten og Løbersli tok begge faget kjemiprosess ved Kristiansund videregående skole, og vil få fagbrev når lærlingtiden i Statoil er over.

Jan Tore Nygård sier de har hatt et inntak på rundt 150 lærlinger i året også under innsparingene, men at de ikke har ansatt faste fagarbeidere ute på sokkelen siden 2013.

- Nå åpner vi opp for dette også. Vi skal nå ansette 70 fagarbeidere, og de som fullfører lærlingtiden vil få mulighet til å søke, sier han.

Lars Aasprong Løbersli sier at det viktigste for ham er å få fagbrevet, som vil gi muligheter også i andre bransjer.

- Selv om Statoil ikke har ansatt noen de siste årene, så har det vært veldig viktig at de har fortsatt å ta inn lærlinger. Nå er det heldig for oss at de skal begynne å ansette igjen, og jeg vil helst fortsette i selskapet, sier han.

Nedgang

NTNU har halvert antall studieplasser i petroleum de siste årene, for å holde oppe nivået på studentene. Jan Tore Nygård sier at de også har sett en betydelig nedgang i søkertallet til oljerettede yrkesfag, særlig i Rogaland og Hordaland.

Nygård sier at tilgangen på fremtidig arbeidskraft er noe som bekymrer selskapet.

- Jeg kan ikke si hvor bekymret jeg er på en skala fra én til ti, men jeg kan si at selskapet aldri har vært så opptatt av dette som nå, sier Nygård.