Den økte konkurransen ga først og fremst utslag i at antall ledige hotellrom i Trondheim steg markant i løpet av høsten.

- Åpningen av storhotellet på Lerkendal skapte ikke uventet utfordringer for byens hoteller. Rombelegget falt markant i august og holdt seg klart under 2013-noteringene resten av året. Totalbildet for hele bransjen i byen er at det frem til nå har vært tyngre å drive hotell lønnsomt i Trondheim, enn i andre byer, sier Peter Wiederstrøm i Horwath Consulting, som har analysert tallene fra Benchmarking Alliance til adressa.no.

Flere ledige rom

Statstikken for året sett under ett viser imidlertid ikke noen markant økning i antallet ledige hotellrom i byen. Hotellrombelegget for Trondheim og Værnes endte på 58,9 prosent for 2014, ned fra 59,3 prosent året før.

At nedgangen ikke er større, er imidlertid grunnet at hotellet på Lerkendal ikke ble åpnet før i august i fjor, og derfor bare har preget statistikken i årets siste fem måneder.

For månedene oktober-november vises imidlertid hotellets inntreden godt i rombeleggstatistikken. Mens byens rombelegg lå på godt over 70 prosent for de nevnte månedene i 2013, falt belegget til rundt 65 prosent i fjor.

- Tallene for rombelegg i 2014 er nok litt bedre enn det som har vært realiteten de siste månedene, siden hotellet på Lerkendal ikke åpnet før i august. Vi vil nok se effekten tydeligere når vi sammenligner tall på nyåret 2015, sier Wiederstrøm.

Reiselivsdirektør i Visit Trondheim, Line Vikrem-Rosmæl, karakteriserer utviklingen av hotellmarkedet i Trondheim som forventet.

- Når man ser at belegget har gått ned i fjor høst, må man ta med i beregningen at vi i oktober hadde arrangementer som UKA, NM i veteranhåndball i 2013, for å nevne noen. Dette var store arrangementer som ikke var der i fjor. Det gjør også at belegget går noe ned, sier Vikrem-Rosmæl.

Samme priser

Til tross for at flere rom sto ledige, var prisene omtrent uendret i 2014, sammenlignet med året før. I 2013 var gjennomsnittlig hotellrompris i Trondheim og Værnes 826 kroner, ekskludert merverdiavgift og frokost. I fjor økte gjennomsnittsprisen til 827 kroner.

- Prisutviklingen ligger ofte litt etter beleggsutviklingen, det er en forsinkelse der. Men det som er spesielt i Norge, er at andelen avtalefestet hotelltrafikk er veldig høy. De avtalefestede prisene forhandles én gang i året, eller annethvert år. Da vil ikke utfallet på pris komme umiddelbart, sier Wiederstrøm.

Legger man til merverdiavgift og frokost i regnestykket, får man at hotellromprisene er mellom 150 og 200 kroner høyere enn gjennomsnittlig hotellrompris. Det er denne prisen kundene betaler.

- Bra at vi ikke får priskrig

Reiselivsdirektøren er glad for at den økte kapasiteten ikke resulterte i noen priskrig i fjor høst, og håper at dette heller ikke skjer i år.

- Vi hadde kanskje forventet at det kunne bli prisdumping, men det er et pluss at dette ikke har skjedd så langt. Det kan bli en utfordring, om hotellene begynner å krige med hverandre på pris. Jeg mener vi har gode hoteller, som ikke bare trenger å konkurrere på pris. I stedet må vi samarbeide for få flere gjester hit, sier Vikrem-Rosmæl.

Usikker 2015

For det er helt klart at Trondheim er avhengig av at flere hotellgjester kommer til byen i 2015 enn de foregående årene å holde rombelegget oppe. I fjor klarte hotellene til dels dette, og antallet solgte hotellrom steg med 2,8 prosent i fjor, sammenlignet med 2013.

Det var likevel ikke nok til å holde belegget like høyt som i 2013. Vikrem-Rosmæl er spent på 2015.

- Du kan vel kalle meg en realistisk optimist. Med det mener jeg at jeg ser at det blir utfordrende å holde kapasiteten oppe. Samtidig hadde vi en økning på 60 prosent i antall konferansedøgn i Trondheim i fjor. Vi har en del store kulturarrangementer og konferanser det kommende året, og det tror jeg vil bidra til flere hotellgjester. I tillegg har kronekursen gjort at det norske reiselivet har større sjanse for å få inn gjester fra andre land. Det er håpet for feriesesongen 2015, at nordmenn ferierer mer innenlands, og at vi tiltrekker oss flere fra utlandet på grunn av et lavere prisnivå, sier Vikrem-Rosmæl.

foto
foto
foto