Syltern har tatt med seg kona og to sønner til hovedstaden. Det er ikke vanlig når han skal på jobb, men så er det heller ikke noe vanlig oppdrag Åfjords-firmaet tok fatt på i går. Med kulturminister Valgerd Svarstad Haugland bak spakene i gravemaskinen ble første lass tatt opp av sjøen der landets nye operahus skal ligge. I vel ett år fremover skal entreprenørfirmaet Johs. J. Syltern AS berede grunnen for bygget, som etter lang tids tautrekking endelig er lagt til Bjørvika.

- Det er en stor dag. Veldig artig å få lov til å være med på noe sånt, sier daglig leder Øystein Syltern. Han står i sol og minusgrader og tripper og venter på kulturministeren, som skal hente opp det første lasset masse fra en forurenset Oslofjord. Operasjef Bjørn Simensen og direktør Bernt Bauge er på plass, sammen med en lang rekke andre forventningsfulle operavenner, noen i pels, andre i boblejakker. På lekteren står gravemaskinen klar. Det lyser oransje i kjeledresser og hjelmer, et titall av Sylterns egne medarbeidere er kommet for å starte arbeidene. På det meste vil de være omkring 20.

Første lass

Så kommer en blå kjeledress og på hjelmen står det «Valgerd».

Hun blir tatt i mot av sjefen sjøl og direktøren i Statsbygg, Øyvind Christoffersen. Megafonen klarer så vidt å overdøve trafikkbrølet fra E18 når Valgerd sier at hun er stolt over og glad for at arbeidene med operaen endelig er i gang, selv om hun personlig ville foretrukket å bygge på Vestbane-tomta, som lenge var det heteste alternativet.

Så bærer det opp i førerhuset til Roar Ervik. Gravemaskinen er hans arbeidsplass, og det er naturlig at det er han som skal assistere kulturministeren når hun debuterer med grabben. Dette har hun aldri gjort før, men gruslasset kommer opp av sjøen som det skal, og så ligger en stor haug på lekterdekket. Den eneste som ikke forsyner seg med en liten stein som souvenir, er Valgerd. Hun vet antagelig at dette ikke er mudder fra bunnen, men en symbolsk grushaug. Fjorden er nemlig så forurenset at ingenting kan taes opp før om et par uker når sperren som skal forhindre at forurenset slam fra bunnen skal flyte ut i Oslos havnebasseng er plassert.

- Hun var flink, dette tok hun fort, sier Ervik etterpå. Da har applausen lagt seg, og operaentusiastene kan slå seg til ro med at arbeidene er i gang og at det er bare fem og et halvt år å vente til åpningsforestillingen.

Kjempekontrakt

Så mye virak og fotografering er det sjelden forunt et entreprenørfirma å få oppleve. Men gruslasset på lekteren representerer punktum for nærmere 100 år med debatt om operahus i Norge, så såpass oppstyr må en finne seg i, mener Syltern når jobben nå er i gang.

Det er ikke rart han er fornøyd. Kontrakten med Statsbygg om grunnarbeidene er verdt 86 millioner kroner, den største firmaet har hatt, og den ble vunnet i konkurranse med seks andre firmaer. For det beløpet skal det mudres og spuntes og støpes og fraktes forurenset masse det neste året.

- Det er en krevende jobb, men det er gjort grundige geotekniske undersøkelser i sjøen, og vi jobber ut fra de rammene byggherren har lagt. Jeg regner med at dette skal gå etter planen, sier Syltern.

Firmaet har nettopp avsluttet et annet prestisjeoppdrag i Oslo, nemlig grunnarbeidene på Telenors kjempeutbygging på Fornebu. Kanskje på tide å flytte fra Åfjord, når storjobbene finnes andre steder?

- Nei, det er ikke aktuelt. Vi er i ferd med å etablere en base på Klett, men å flytte hovedkontoret fra Åfjord ser vi ingen grunn til. Vi får heller reise dit jobbene er, sier Øystein Syltern.

For tiden er de største jobbene i Oslo, på Gran Canaria, på Sunnmøre og i Steinkjer. Med ordrereserver på over 100 millioner kroner kan Øystein Syltern tillate seg å smile ekstra bredt i dag, selv om han ikke er altfor opptatt av innholdet i det nye huset han skal være med på å bygge.

- Opera, nei! Det har jeg aldri vært på før. Men får jeg invitasjon til åpningsforestillingen, så spørs det om jeg ikke skal takke ja.

Gravemaskin-debutant. Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland fikk vel blåst fra (fra venstre) stortingsrepresentant Ola T. Lånke (Krf), prosjektdirektør Roar Bjordal og Statsbyggs direktør Øyvind Christoffersen etter at det første lasset fra sjøen var tatt opp. Foto: KRISTIN SVORTE