Høye laksepriser gjør at det fortsatt er eventyrlige tilstander i oppdrettsbransjen. Det bekrefter også regnskapet for første halvår 2018 fra det børsnoterte oppdrettsselskapet Salmar ASA.

LES OGSÅ: Salmars laks er fortsatt utestengt fra Kina

Tjener mest i nord

Aller mest tjente Salmar på konsernets virksomhet i Nord-Norge. Der var driftsresultatet per kilo laks 33 kroner og 40 øre per kilo. Hvis hver laks veier i gjennomsnitt 4,5 kilo, betyr det at Salmar i første halvår tjente 150 kroner per laks som ble avlet i merder, slaktet og solgt. Fortjenesten per kilo var noe lavere ved Salmars virksomhet i Midt-Norge. Driftsresultatet per kilo var enda høyere i tilsvarende periode i 2017.

LES OGSÅ: Salmar får mest i statsstøtte

Salmar opplyser i pressemeldingen torsdag at konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2018, det vil si fra april til juni, ble 2,9 milliarder kroner. Driftsresultatet endte på 878,6 millioner kroner, mot 983 millioner i samme periode i fjor. I kvartalet slaktet Salmar 34 000 tonn laks, mot 35 000 tonn i andre kvartal 2017.

Til faste salgspriser

Oppdrettsselskapet, som har familien Witzøe på Frøya som største eier, opplyser at 45 prosent av laksen som ble slaktet i 2. kvartal ble solgt til til forhåndsavtalte priser på langsiktige kontrakter. Dermed var det litt under halvparten av produksjonen der Salmar ikke fikk fulle nytte av de fortsatt svært høye lakseprisene.

Salmar opplyser at gjennomsnittsprisen for laks i 2. kvartal var 68,81 kroner per kilo, en økning på nesten en krone fra samme periode i fjor. Salmars nye konsernsjef, Olav-Andreas Ervik, skriver i pressemeldingen at oppdrettskonsernet hadde positiv biologisk utvikling også i andre kvartal.

Stor, større

Ervik påpeker videre at Salmar har investert over 700 millioner i den gigantiske oppdrettsmerden Ocean Farm 1, som ligger mellom øygruppen Froan og kysten av Fosen. Som Adresseavisen tidligere har skrevet, har Salmar inngått et samarbeid for å utvikle en enda større oppdrettsmerd.

- Smart Fish Farm er et utviklingsprosjekt som kan bringe havbasert oppdrett ytterligere et steg videre, skriver Salmars konsernsjef.