Ekkoet av en tåkelur hopper frem og tilbake mellom bygningene på Nyhavna. 117 meter lange UBC Cartagena manøvreres inn i havnen og legger til kai ved Norcem AS sitt anlegg på Ladehammerkaia, del av Nyhavna, og starter lossingen av sement. I løpet av et år legger i overkant av 40 skip til ved sementterminalen.

- Vi ønsker å være her så lenge som mulig, men om Trondheim havn klarer å finne et egnet omtråde til oss er vi villige til å flytte, sier Tor Inge Overrein, markedsdirektør i Norcem.

Trondheim kommune har bestemt at Nyhavna skal bygges om til et område hvor folk kan bo, jobbe og slå ihjel tid på fritiden. Kontorer, boliger, parker og kollektivtilbud skal inn, og da må industrien vike. Men det kommer til å ta mange år før planene blir en realitet.

Festeavtaler

Norcem har en festeavtale i den nordre enden av Nyhavna som løper ut 2041. Området er et av de første hvor Trondheim kommune ønsker å starte utbyggingen av Nyhavna når de er ferdige med østre del.

- Det må være havnetilgang og en viss vanndybde der vi eventuelt skal flytte ettersom det er store båter som kommer inn. Det må ligge mellom Trondheim og Stjørdal, og i tillegg er det viktig for oss å kunne ha aktivitet der døgnet rundt hele uken, samt at veinettet inn og ut av området er godt utbygd. Det blir jo noen tusen lastebiler med sement som kjører ut hvert år, fortsetter han.

Kommunen skriver selv at virksomhetene som holder til på Nyhavna må flyttes. Det er avsatt areal på Orkanger til etablering av ny regionhavn, men denne vil ikke kunne huse industriaktivitet fra Trondheim. Kommunen skriver selv at det derfor «må påregnes intensivert industribasert havneaktivitet innenfor eksisterende havneområder på Ila og Pir II».

Femti år

- Vi fokuserer nå på å ha en ryddig og god dialog med aktørene. Vi kikker på hvordan vi kan komprimere og effektivisere bruken av Pir II, og etter hvert vil vi også finne ut hvem det er som vil være interessert i å flytte dit, sier Einar Hjorthol, havnedirektør ved Trondheim Havn.

Resultatene kan det ta lang tid før vi får se noe til.

- Det er dette puslespillet vi skal jobbe med de neste årene. Vi må finne erstatningsareal til de som er der, og det kommer til å ta lang tid. Det går fort femti år før Nyhavna er ferdig utbygd, sier styreleder Otto Frøseth i Trondheim Havn.

I kommunedelplanen for Nyhavna skriver Trondheim kommune at rundt en tredel av det samlede planområdet i dag benyttes av «aktører som gjør vesentlig bruk av sjøverts transport». En av dem som ikke er så avhengige av å ha kaien rett utenfor fabrikkdørene er Weber Saint Gobain. Selskapet produserer mørtel og er i tillegg regionslager for Leca.

Planlegger flytting

- Det er nok biler som kan kjøre varene til kaien, og vi får alle råvarene inn med bil. Men det er viktig for oss at det fortsettes med sjøtransport, slik det er planlagt på Pir II, sier Ove Skjaanes, fabrikksjef for fabrikken på Ladehammerkaia.

Kontrakten deres løper ut 2021, og de har allerede startet planleggingsarbeidet rundt en fremtidig flytting. I tillegg til festeavtalen eier de også et område like ved kaia.

- Om det rette alternativet dukker opp kan det være vi flytter før kontrakten går ut, men dette er ingen rask prosess. Og det er også avgjørelser som skal tas lengre opp i konsernet.

- Når det gjelder de byggene og eiendommene vi selv eier får vi vel bare sitte på gjerdet og se hvem som byr mest. Det kommer jo til å bli byens aller fineste tomt, sier Skjaanes om området som ifølge Trondheim kommune skal legges til rette for familieboliger.

Klare krav

Også området midt i Nyhavna, et område som omfatter Dora II, det nye maritime senteret og området rundt Kullkrana, skal etter planen bygges ut om ikke så altfor lenge. Her har Saltimport AS festeavtale frem til 2038.

- Vi driver med logistikk, og varene kommer med store bulkskip fra utlandet før de går videre ut til kundene. Det kan være aktuelt for oss å forlate Nyhavna før kontrakten løper ut, men det fordrer at vi får et nytt område med dypvannskai, et stort lager på ett plan og nærhet til hovedveinettet, sier konsernsjef og styreleder i Saltimport AS, Andreas Grimelund.

Usikkerhet

Det største usikkerhetsmomentet i kommunedelplanen når det gjelder tidsperspektivet er Transittkaia, samt kvartalene sør for Dora II. Heller ikke de som har festeavtaler der har foreløpig tenkt stort på hva den kommende utbyggingen betyr for dem.

- Vi har en lang festekontrakt, og den forholder vi oss til. Vi bruker ikke noe tid på dette enda, sier Tom Larsen, administrerende direktør i Norsk Stål AS. De har en festeavtale som går ut i 2038, i tillegg til en leieavtale på Transittkaia.

- Vi har en avtale vi forholder oss til, sier Jan Erik Glimsholt, administrerende direktør i Kjeldsberg Kaffebrenneri. Deres avtale er en av de lengste, og varer helt til 2046.

Men den lengste festekontrakten er på Dora I. Den varer frem til 2079. Ikke at det er noen fare for at det bygget blir revet og erstattet med det første, men.

foto
- Vi må finne erstatningsareal til de som er der, og det kommer til å ta lang tid, sier Otto Frøseth. Foto: Jens Petter Søraa