Isaksen reagerer på utsagn som instituttleder Egil Tjåland ved Institutt for geovitenskap og petroleum ved NTNU kom med tidligere i vår, da det ble kjent at søkertallene til petroleumsfag har gått kraftig ned. Tjåland mener at de unge som starter på petroleumsfag akkurat nå kan få god uttelling. «Det er den garantert sikreste utdannelsen du kan velge for å få en god jobb i Norge når du er ferdig med studiet», sa Tjåland.

- Uansvarlig løfte

- Det er uansvarlig å gi løfter om jobb i en bransje som er over middagshøyden og som har vist seg å være lang mer konjunktursensitiv enn hva som tidligere har vært antatt. Dette tror jeg studentene har forstått, sier Thor Richard Isaksen.

Han peker videre på at hvis studenter er ute etter trygg jobb, er det mye sikrere å satse på IT og programmering enn på olje.

- Kompetansen som etterspørres hardest i arbeidsmarkedet akkurat nå er ikke petroleumsfag, men programmering. Sånn har det vært lenge. Etterspørselen vokser langt hurtigere enn tilbudssiden, sier Isaksen.

LES OGSÅ: Studentene har rømt oljestudier

- Lettere å omstille

Thor Richard Isaksen understreker at det ikke er noen motsetning mellom behovet for oljeingeniører og IT-ingeniører.

- Det er et sunnhetstegn at ungdommene selv tar signalene så tydelig og søker seg til andre utdanninger enn petroleumsfag. På den måten gjør studentene det lettere å omstille norsk økonomi enn om vi fortsetter å ha en opphopning av ingeniørkompetanse i oljebransjen. Dette handler fra min side ikke om å være negativ til oljebransjen, men at vi forstår at norsk økonomi har behov for annen kompetanse, sier Isaksen.

LES OGSÅ: Slutt for et trøndersk industrieventyr

- Gapet øker

- Gapet mellom tilbud og etterspørsel øker. Skal vi tette gapet, må programmering bli skolefag fra første klasse. England og minst 12 andre land i Europa har allerede innført koding som skolefag.

- Skal kidsa kode for at alle skal kunne lage sin egen app?

- Nei, alle skal ikke lage apper, men koding er et språk på linje med andre språk. Ikke alle som kan lese og skrive er journalister eller forfattere, men vi bruker språkkunnskaper hver eneste dag. Vi er allerede omgitt av datamaskiner og vi må vite hvordan programmer lages og fungerer for å kunne forstå verden rundt oss, sier Thor Richard Isaksen.

LES OGSÅ: - Trondheim er i en perfekt posisjon

Bedriften Zedge, der Thor Richard Isaksen er kommunikasjonssjef, springer ut av teknologimiljøet i Trondheim. Selskapets aksjer er notert på New York-børsen.

Helt uenig

Egil Tjåland ved Institutt for geovitenskap og petroleum er enig med Isaksen når det gjelder behovet for omstilling. Men det er også alt.

- Det ville vært uansvarlig av Norge å ikke sørge for en utdanning som fyller på kompetanse i Norges viktigste bransje. Mange som begynte i oljebransjen på 1980-tallet er i ferd med å pensjonere seg. Petroleumsutdanning er dessuten viktig for å gjøre utvinning og bruk av olje mer klimavennlig, sier Tjåland.

- Ifølge Oljedirektoratet har vi hentet opp 49 prosent av oljen og gassen på norsk kontinentalsokkel. Hva som anses som middagshøyde må andre enn meg vurdere.

LES OGSÅ: Saudi-Arabia og Russland forlenger kutt i oljeproduksjonen

Tjåland peker videre på at både olje og IT er konjunkturutsatte bransjer.

- Dotcom-boblen rundt år 2000 viser at tidene svinger også for IT. Jeg er ikke enig i at olje er mer konjunkturutsatt enn andre bransjer, sier Egil Tjåland.