Trondheim kommune hadde bedt inn flere av de fremste gründerne i Trondheim for å komme med innspill på gründermeldingen som administrasjonen har jobbet frem.

Målet med meldingen er å doble antallet teknologibedrifter i Trondheim frem mot 2020, og skape oppimot 10 000 flere arbeidsplasser gjennom disse bedriftene.

Ljosland har vært med å utvikle det som nå er verdens mest solgte grafikkprosessor gjennom å starte bedriften Falanx Microsystems. Han var først ut i å tale til forsamlingen, og sparte ikke på kruttet.

Det var hans idé å sette i gang et prosjekt som senker reisetiden med tog mellom Trondheim og Steinkjer helt ned til to minutter. Gjennom en såkalt Hyperloop, det vil si tog som kan nå en hastighet på oppimot 1200 kilometer i timen ved at det flyter på en luftpute inni en lang tube som strekker seg langs hele toglinja.

- Poenget er ikke at vi skal komme oss så sabla raskt til Steinkjer. Poenget er at ved å sette i gang et slikt prosjekt, trekker vi til oss alle de store aktørene som driver med dette. Vi viser at wow, her gjør man virkelig noe som blir lagt merke til, her vil man virkelig bruke teknologi. Trondheim blir verdensledende som første by som tester ut dette. Det vil tiltrekke seg de beste folkene, de største teknologibedriftene, investeringene og skape enorme ringvirkninger, sier Ljosland.

- NTNU og næringslivet må dra i samme retning

Selv om Ljoslands ideer kanskje virket grandiose ved første øyekast, fikk han gehør for innlegget sitt både fra de rundt 30 som hadde møtt opp i salen, og blant politikerne. Mannen bak en annen enorm teknologisuksess, Alf Egil Bogen, som var med å starte opp Atmel Trondheim, supplerte Ljoslands tankegang.

- Trondheim må ha noen fokusområder. Nå utvikles det en app for det ene og det andre. Det er bra i seg selv, men NTNU må forske på teknologi som vi har bruk for, og vi må ha grunnforskning som bygger opp i en bestemt retning. Denne retningen må bedriftene følge etter. Det er helt avgjørende at vi spesialiserer oss. Blir det for spredt, tror jeg ikke vi får det til, sa Bogen.

- Støtt bredden

Han slo samtidig et slag for bredden i Trondheim, og trakk frem arbeid opp mot skolene for å fremme innovasjon der, og samtidig ha med kulturlivet.

- Vi må være tolerante. Viktig å skape en rik kultur, noen som tenker helt annerledes. Musikere og kunstnere må også med, slik at vi får den smeltedigelen. Kultur er kjempeviktig for å få til en god innovasjonskultur, sa Bogen.

Sjefen for Trønderenergi, Ståle Gjersvold hengte seg også på denne tankegangen i sitt innlegg.

- Toppen klarer seg ganske godt selv, det er ikke her vi trenger å sette inn støtet. Men bredden er det viktigste for å skape en attraktiv by. Det handler om en tydelig visjon. For eksempel å bruke Trondheim som en teknolab, sa Gjersvold.

KOMMENTAR: Generasjon mulig

- Trondheim må bestille teknologi

Økonom Kristin Brede i konsulentfirmaet PwC har drevet ti år med forretningsutvikling. Hun trakk frem et annet moment som er svært relevant for Trondheim kommune, nemlig å ha bestillerkompetanse når man skal forme gründervirksomhet til forretning.

- Man må skape en vinn-vinn-situasjon for kunden. Vi kan snu litt på det, ikke bare spørre hvordan gründerne kan hjelpe oss, men også hvordan kan gründeren skape innovasjon for kunden sin? Det krever ofte en stor innsats fra bestilleren, den må være med på å legge til rette for at den får akkurat det den er ute etter, både ved å stille høye krav og å hjelpe til i de fasene hvor gründeren ikke har kapasitet selv, sa Brede.

Og akkurat i rollen som bestiller kom kanskje den tydeligste oppfordringen til Trondheim kommune. Vær en aktør som etterspør teknologi og nye løsninger når ny infrastruktur skal bygges ut, når helsevesenet skal rustes opp og nye bygg skal settes opp, var gjennomgangstemaet fra flere i salen.

- Trondheim kommune må være en krevende kunde. Man må være en kunde som vil løse et problem som allerede er der, og være villig til å ta litt risiko for å løse det. Velger man ny teknologi og nye løsninger er det litt risiko på blant annet leveranse. Men man kan sette av litt midler til å tåle den risikoen. Når bedriftene får for seg at de kan løse dette, da skjer det viktige ting, sa Bogen.

Gjersvold supplerte.

- Som sjef har jeg selv opplevd at det kan være vanskelig å få mine ledere til å kjøpe ny teknologi. Det er mye mer behagelig å kjøpe eksisterende teknologi. Man bør sette seg et mål, for eksempel at man skal kjøpe inn ny teknologi for en bestem sum, eller en fast prosent av budsjettet. Dette er noe organisasjonen generelt kvier seg litt for. Følg opp med et mål, så har man gjort mye, sa Trønderenergi-sjef Gjersvold.

foto
Gründer Borgar Ljosland var offensiv på den åpne høringen av Trondheim kommunes gründermelding. Blant de konkrete ideene han la frem var å bygge en ekstrem togbane mellom Trondheim og Steinkjer som frakter passasjerene mellom de to byene på bare to minutter. Foto: Rune Petter Ness, Adresseavisen
foto
Foto: Rune Petter Ness, Adresseavisen