– Sitter du i landskap eller har du eget kontor?

– Alle på Sverresborg museum har eget kontor, og det trives jeg veldig godt med. Jeg er avhengig av å ha kontor, det er mange telefonsamtaler, det er personalsamtaler og mye tankevirksomhet som krever ro. Jeg sitter forresten også en del på hjemmekontor.

– Hvordan kommer du deg på jobb?

– Jeg kjører bil, fra Nardo til Sverresborg. Det er svært tilfredsstillende å kunne kjøre i motsatt retning av rushet. Jeg kjører lykkelig av gårde uten kø, mens det er stillegående kø andre veien.

– Hvordan vil de du jobber sammen med si du er som leder?

– Det er et vanskelig spørsmål å svare på, men jeg håper de vil si jeg er tydelig og rettferdig, og jeg håper også de sier jeg er inkluderende. Det er i alle fall dette jeg bestreber å være.

– Drar du på fest sammen med dine ansatte?

– Ja, jeg er absolutt med på fester i museets regi, som julebord og andre sosiale arrangement.

– Er du også med på nachspielene?

– Nei, jeg er den første som går fra festen. Jeg tror de fleste synes det er greiest å slippe å ha med sjefen på nachspiel. Dessuten kan det bli ubehagelig for meg også, for det kan gjerne bli slik at folk sier noe de angrer etterpå i festlige lag.

– Hva er den vanskeligste sjefsavgjørelsen du har tatt?

– Kompliserte personalsaker er alltid det verste. Når ting ikke fungerer som det skal, og jeg må ta avgjørelser som berører folks hverdag. Slike saker tar jeg alltid med meg hjem.

– Hvordan inspirerer du dine ansatte?

– Jeg forsøker å være et godt forbilde i organisasjonen gjennom å sette tydelige og utfordrende mål sammen med de ansatte. Jeg er opptatt av å holde fokus, fremme samarbeid og ha en tydelig visjon, og med dette skape stolthet og eierskapsfølelse for museet. Vi er avhengige av at alle føler eierskap og bidrar med sjela når vi har store arrangement på museet, som sommerens store konserter eller julemarked. Da skapes det stolthet.

– Er du omgangsvenn med noen av dem du er sjef for?

– Nei. Det kan bli komplisert å ha tettere bånd til noen enn til andre, derfor synes jeg ikke det bør ligge vennskapsbånd i bunnen av et ansettelsesforhold. Hvis jeg ikke er ryddig her kan det bli ubehagelig.

– Er du også familiens sjef?

– Jeg er særbo med et voksent barn og styrer i stor grad tiden min selv. Familien min er imidlertid svært viktig for meg og jeg bruker derfor mye tid og nærhet på den. Jeg har to egne barnebarn og seks bonusbarnebarn. Mannen min bor i Rørvik og kommer til Trondheim annenhver helg, og så er jeg så heldig å ha min gamle far i byen.

– Hva er ditt beste resultat i Birken?

– Jeg har et stort engasjement i birkebeinerkongen Sverres historie, og håper å oppnå et meget godt resultat i dette arbeidet. Det nærmeste jeg kommer Birken er nok derimot at jeg både har ski og sykkel …

– Skal du være sjef resten av yrkeslivet?

– Ja, det tror jeg. Jeg har et veldig stort engasjement og mye jeg vil utrette, og da må jeg stille meg i en posisjon hvor jeg har noe jeg skulle ha sagt. Men ingen gjør noe alene, så det er viktig med godt samarbeid, både internt i Sverresborg og i felles-skapet i MIST (Museene i Sør-Trøndelag) som vi er en del av.