Verdien på Gåsøs aksjepost i det trønderske oppdrettsselskapet er økt fra 38 millioner kroner til 755 millioner, skriver Finansavisen.

I begynnelsen av 2012 var lakseprisen 25 kroner per kilo, og én aksje i Norway Royal Salmon ble handlet til 6,50 kroner. Gåsø og familien eide da 14,7 prosent av selskapet, direkte og indirekte gjennom familieselskapet Gåsø Næringsutvikling. Finansavisens beregning viser at verdien av aksjeposten er økt til over 750 millioner kroner drøyt fire år senere.

Verdt én milliard

Gåsø har kjøpt seg ytterligere opp i Norway Royal Salmon, og eier nå 17,7 prosent av selskapet. Hele aksjeposten har en markedsverdi på rundt én milliard kroner.

- Den utviklingen i lakseverdier man har sett de siste årene er det vel knapt noen som forutså. Ingen som jobbet med laks for fem år siden trodde man kunne se priser på 70 kroner, slik vi har sett i år, sier Gåsø til Finansavisen.

Gåsø kjøpte i vår hytta til Danske Bank-direktør Thomas Borgen for rundt 13 millioner.

Driver i nord

Gåsø forklarer at Norway Royal Salmon har gjort det så bra blant annet fordi selskapet etablerte seg i Troms og Finnmark, mens det ennå ikke var så attraktivt. Lavere havtemperatur i Troms og Finnmark gjør området mindre utsatt for ett av bransjens største problem de siste årene, lakselus.

Grønne konsesjoner

Selskapet har også fått tildelt ni grønne konsesjoner, som det betalte ti millioner kroner for per stykk. Finansavisen anslår verdien på hver av konsesjon til 100 millioner kroner.

Gåsø er også største eier Frøy-Gruppen, som gjør det godt innen service til havbruksnæringen.