Arbeidstilsynet krever at Luftforsvaret installerer fastmonterte anlegg for testing av hydraulikksystemene på de nye helikoptrene, og er blant annet bekymret for utslipp av oljedamp og støy.

- De ansatte skal ha tilfredsstillende lokaler, og vi vil ikke lukke pålegget før en forsvarlig løsning er på plass, sier senioringeniør Anne Marit Kjelbergnes i Arbeidstilsynet til Adresseavisen.

Redningstjenestens velkjente Sea King-helikoptre er

i ferd med å erstattes av 16 AW101-helikoptre fra produsenten Leonardo

, og i den forbindelse har det også blitt

bygd nye hangarer for 330-skvadronen som opererer dem

.

foto
Redning: Helikoptere av typen AW101 (på bildet) skal erstatte de gamle Sea King-helikoptrene. Foto: Carina Johansen, NTB Scanpix

Tatt i bruk

Den nye hangaren på Ørland ble tatt i bruk i april i fjor, men pålegget fra Arbeidstilsynet stammer helt tilbake til 2013. Et tidligere tilsyn på Ørland viste mangler knyttet til støy og kjemisk helsefare i den gamle hangaren, og Arbeidstilsynet kom med åtte ulike pålegg knyttet til 330-skvadronens virksomhet.

Selv om de fleste påleggene har blitt lukket, og en ny hangar er tatt i bruk, har Luftforsvaret fortsatt ikke klart å innfri Arbeidstilsynets krav om et fastmontert anlegg for testing av hydraulikksystemene på helikoptrene.

330-skvadronen er en del av Luftforsvaret, men det er Justis- og beredskapsdepartementet som er byggherre for de nye hangarene gjennom anskaffelsprosjektet for redningshelikoptrene. De har tidligere ønsket å kjøpe mobile, og billigere, hydraulikkanlegg.

- Vi har vært svært opptatt av å holde kostnadsnivået på et rimelig nivå i denne anskaffelsen, og akkurat i dette tilfellet synes vi ikke at effekten står i forhold til merkostnaden for staten, uttalte Bjørn Ivar Aarseth, som leder anskaffelsesprosjektetet, til NRK i februar fjor.

Uenige

Arbeidstilsynet mener mobile anlegg ikke er bra nok, og det mener også de ansatte i 330-skvadronen. Sverre Sønnerheim, hovedverneombud for 139 Luftving som omfatter skvadronen, mener departementet prøver å unngå investeringer i et fast anlegg.

- Faste anlegg gir minst støy og minst kjemisk påvirkning, og hydraulikkoljen i de nye helikoptrene er ganske farlig, sier Sønnerheim, som sier at det skal foregå vedlikeholdsarbeid i den nye hangaren i minst 40 år.

- En ansatt kan rekke å begynne som lærling og å gå av med pensjon i denne perioden, og da skal man ha et godt arbeidsmiljø, sier han.

Luftforsvaret har tidligere fått utsatt fristen for å få på plass stasjonære anlegg, men nå har Arbeidstilsynet satt ned foten. I et brev fra februar i år gjorde de et vedtak om tvangsmulkt på 20 000 kroner per dag, hvis ikke pålegget er oppfylt innen 1. juli. Dagbøtene vil løpe fra mandag til lørdag, og vil dermed utgjøre 120 000 kroner i uken.

- Hvis pålegget ikke blir oppfylt, så er det ingen ting som tilsier at det ikke vil bli tvangsmulkt, varsler Kjelbergnes.

Prosessen stanset

Kommunikasjonsrådgiver Andreas Bondevik i Justis- og beredskapsdepartementet svarer nå at det siden i fjor vår har pågått en anbudsprosess for å skaffe stasjonære anlegg i tråd med ønskene fra de ansatte, men at det nå skal gjøres nye vurderinger.

- I prosessen har det fremkommet nye tekniske opplysninger som kan ha betydning for den reelle HMS-effekten ved et slikt anlegg. Det er derfor berammet en befaring på Sola 12. juni i regi av Luftforsvaret for å belyse saken, skriver han i en e-post.

foto
Befaring: Den 12. juni skal det gjennomføres en befaring på 330-skvadronens hovedbase på Sola utenfor Stavanger, for å ta stilling til hvilke hydraulikkanlegg man skal installere i de nye hangarene. Foto: Martin Mellquist/Forsvaret

På spørsmål om departementet fortsatt ønsker mobile anlegg, svarer Bondevik at den videre prosessen vil bli avgjort etter befaringen. Han bekrefter samtidig stasjonære hydraulikkanlegg er vesentlig dyrere enn mobile, men sier ikke hvor mye mer de vil koste.

Kommunikasjonssjef i Luftforsvaret, major Stian Roen, skriver i en e-post at de jobber sammen med Justis- og beredskapsdepartementet for å finne en tilfredsstillende løsning. Han bekrefter at departementet har stanset anskaffelsesprosessen av de stasjonære anleggene, og at det under befaringen i juni vil bli gjennomført demonstrasjoner av et mobilt anlegg.

Han sier samtidig at det ikke er realistisk å rekke fristen innen 1. juli, men at Luftforsvaret jobber for en rask avklaring av saken.