– Det vi ser, er at man må være forberedt på at det blir priser på et mye høyere nivå enn vi er vant til. Ikke bare i vinter, men også i sommer og kanskje neste vinter, sier direktør Inga Nordberg i energi- og konsesjonsavdelingen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til NRK.

Vanligvis faller prisene mye utover våren, men selv om prisene trolig vil gå noe ned også denne våren, vil det mest sannsynlig fortsatt være høyt prisnivå gjennom året, ifølge Nordberg.

Hun mener at det ligger an til at det blir vinterpriser også til sommeren.

– Ja, vi tenker det er fornuftig å være forberedt på det. At man får tilnærmet vinterpriser også på sommeren.

NVE understreker at det er stor usikkerhet knyttet til prognosene. Det som avgjør, er om gassprisen fortsatt vil holde seg høy og hvor mye nedbør som kommer.

Nordberg mener det er naturlig at regjeringen ser på muligheten for å forlenge strømstøtten.