Starter med hydrogen igjen et halvt år etter eksplosjon

foto