Trønderenergi og tysk selskap med milliardinvestering i trøndersk vindkraft

foto