Innen en måneds tid skal hurtigruteskipet «Midnatsol» være levert og gjeldsforhandlingene med «The World»-kreditorene avsluttet. Går begge deler greit, vil Fosen Mek. Verksteder sitte igjen med cirka 30 millioner kroner på bok. Beløpet blir bekreftet av leder i gjeldsnemnda, advokat Joar Grimsbu.

Derfor kan det kriserammede verftet klare seg i noen måneder til uten nye byggeoppdrag. Pressetalsmann Reidar Gullesen skisserer cirka et halvt år.

- Rent økonomisk kan vi holde liv i verftet en god stund, men har vi ikke napp på nye oppdrag innen september/oktober i år så begynner det å se mørkt ut, sier Gullesen.

Fosen Mek. har enda 20 millioner kroner i sikte - vel å merke hvis Økokrim henlegger den såkalte verftsstøttesaken. Dette beløpet vil i henhold til akkordløsningen med kreditorene bli verftets del av tilbakeholdte subsidier på 78 millioner kroner. Økokrim signaliserte nylig at en konklusjon først vil foreligge i april eller mai.

På sparebluss

Verftet i Rissa vil i midten av neste måned permittere de aller fleste av sine 160 ansatte. Bare et titalls av medarbeiderne holdes tilbake, fortrinnsvis for å arbeide med potensielle byggeoppdrag samt noe vedlikeholdsarbeid på anlegget.

- I denne perioden vil vi ha arbeidsoppgaver til mellom 10 og 30 medarbeidere, sier Gullesen.

Ingen oppdrag betyr ingen inntekter. Derfor vil egenkapitalen sakte men sikkert smuldre opp, også med en drift på absolutt sparebluss.

Samtidig trengs det en betydelig slump penger når tiden forhåpentligvis kommer for å finansiere nye byggeoppdrag. Typisk finansieringsmodell for nybygg er 20 til 25 prosent i egenfinansiering, resten sørger bankene for.

100 millioner

Det betyr i så fall over 100 millioner kroner fra verftets pung for et skip med prislapp på en halv milliard kroner. Andelen varierer blant annet ut fra hvilken skipstype som skal bygges. Bankene vil ikke sette like strenge krav til egenkapitalandel hvis Fosen Mek. skal bygge for dem kjente skipstyper, som for eksempel passasjerskip.

Ifølge pressetalsmann Reidar Gullesen regner verftet på et tyvetalls nybyggkontrakter. De aller fleste forespørslene kommer fra utenlandske rederi, og gjelder i hovedsak kjente skipstyper for Fosen Mek.

- Vi har et håp om å undertegne minst én kontrakt før sommerferien, sier Gullesen.

Selv om eksterne investorer holdes varme, er det grunn til å tro at Anna Synnøve Bye fortsatt vil sitte ved roret ved Fosen Mek. Verksteder. Hun lar seg ikke knekke av siste halvannet års krise i familiens livsverk.

- Det er per i dag ingen tegn på at andre investorer er på vei inn, sier gjeldsnemndleder Joar Grimsbu.