1. januar mistet 20 år gamle Adrian Røsand livet i en arbeidsulykke på Salmars oppdrettsanlegg Ruggstein utenfor Frøya. Det som er klart etter etterforskningen er at den forulykkede befant seg i sjøen, da han ble klemt mellom oppdrettsmerden og servicebåten han jobbet på.

– Vi vil ikke klare å finne ut av hvordan mannen havnet i sjøen. Slik sett har politiet gjort sitt når det gjelder etterforskningen, forteller etterforskningsleder Knut Grasvik ved Orkdal politistasjon til lokalavisa i dag.

Politiets oppgave i en slik sak er å finne ut om noen har gjort noe straffbart, og om noen skal straffes/ stilles ansvarlig for ulykken.

Grasvik sier at slik saken ser ut fra politiet side, ligger det ikke an til at noe slikt. Men nå sendes saken over til Sjøfartsdirektoratet, som skal komme med sin vurdering, før politijuristen konkluderer.

Havarikommisjonen gjør sin egen undersøkelse av ulykken, uavhengig av politi-etterforskningen. Havarikommisjonens konklusjon er ventet å ta lenger tid.

Inspektør Anne Østdahl i Statens havarikommisjon var på Siholmen sammen med politiet i etterkant av dødsulykken. Foto: Ronny Teigås