Bergen-baserte Odfjell OceanWind jobber med å utvikle mobile fartøy og løsninger for å produsere strøm til havs. De flytende produksjonsenhetene skal flyttes rundt og levere strøm direkte til kunder, som olje- og gassinstallasjoner. De flytende produksjonsenhetene vil også over tid kunne anvendes i større havvindparker.

— Trønderenergi har de siste årene nær doblet produksjonen vår av fornybar kraft, og er Nordens nest største vindkraftaktør. Vi sitter på en unik kompetanse innen utvikling og drift av vindkraft på land, og mener tiden nå er moden for å overføre kompetansen til vindkraftproduksjon offshore, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i Trønderenergi, i en pressemelding torsdag formiddag.

Trønderenergi kommer sammen med Blystadgruppen inn som eier i Odfjell OceanWind forbindelse med en kapitaløkning på 100 millioner kroner. De nye eierne går inn med 25 millioner kroner hver, som sikrer begge en eierandel på 10 prosent. Odfjell Drilling og Odfjell-familien skyter selv inn 50 millioner kroner i kapitaløkningen.

Havvind

Styreleder Simen Lieungh i Odfjell OceanWind sier Trønderenergi og Blystadgruppen var selskapets førstevalg.

Odfjell OceanWind, Trønderenergi og oljeselskapet Okea inngikk i oktober en intensjonsavtale om å se på mulighetene for å utvikle en havvindpark ved «Draugen»-plattformen. Nå tar Trønderenergi samarbeidet med Odfjell OceanWind et skritt videre, opplyser partene.