Om bord i konsernets testfartøy «Ocean Space Lab», en ombygd stridsbåt spekket med sensorer og kameraer, fikk Håøy se teknologi som er i ferd med å leveres til en kunde.

Kunden skal bruke teknologien til å lose store cruisebåter gjennom trange sluser i Canada, mens her i Trondheim får den testfartøyet trygt gjennom en datasimulert sluse i utløpet av Nidelva.

Gule striper på dataskjermen viser hvor båten har plass til å bevege seg, og kamera på dekk kjenner igjen om det andre skip eller åpent hav rundt omkring.

– Her får se hvor mange meter du har på babord side og på styrbord side, og hvordan skipet akselererer og beveger seg. For hvis du får trøbbel når du er inne i slusa, da går det galt. Og hvis du låser seg fast i en sånn sluse, så får du en liten Suez-situasjon, sier produktansvarlig Henrik Foss i datterselskapet Kongsberg Seatex, med henvisning til da containerskipet «Ever Given» satte seg bom fast i Suezkanalen i fjor.

foto
Den ombygde stridsbåten «Ocean Space Lab» er et av tre testfartøyer som Kongsberg Seatex har i Trondheim. Foto: David Engmo

– Kan bare skru på knappen

Denne teknologien er en avlegger fra Kongsberg Gruppens større arbeid med autonome, eller førerløse og selvstyrende, skip i Trondheim, og skal først og fremst være et støttesystem for den som styrer skipet.

Foss sier at samtidig at det er et kort steg fra dette til at skipet kan navigere seg gjennom slusene selv.

– Her jobber vi med erfarne sjøfolk, og når de sier at våre systemer gjør jobben like bra som de ville gjort, så kan vi bare skru på en knapp. Komponentene ligger der, så det handler om å bygge erfaring, sier han, mens Håøy legger til at det handler like mye om å få et regelverk på plass.

LES OGSÅ: Her testes verdens første selvgående konteinerskip

Testfjord

I 2016 bestemte staten at Trondheimsfjorden skal være et nasjonalt testområde for slike førerløse skip, og Kongsberg Seatex har i tillegg til «Open Space Lab» de to ubemannede fartøyene «Ocean Space Drone» 1 og 2.

Geir Håøy sier at beslutningen har vært ekstremt viktig for konsernets teknologiutvikling, og det var også administrerende direktør Gard Ueland i Kongsberg Seatex som var initiativtaker.

– Det å kunne komme seg ut og teste sensorikken og systemene våre i virkeligheten er det ultimate. Du kan komme langt med simuleringer på laboratoriet, men her er det vær og vind og du kan se om systemene oppfører seg slik du har tenkt, sier Håøy.

– Har man kommet lengre med teknologien på grunn av dette?

– Jaja, det er det ikke tvil om. Det vi måtte gjøre før var for eksempel å gjøre avtaler med redere som tok teknologien om bord i skipene sine. Nå kan de som sitter på laboratoriet dra ut på sjøen hver dag, og komme inn igjen og gjøre justeringene som er nødvendige. Det er en mye mer effektiv måte å jobbe på, sier han.

foto
Geir Håøy sier at Trondheim er en viktig rekrutteringsby for Kongsberg Gruppen. Foto: David Engmo

Behov for 2000 nye

Den delvis statseide Kongsberg Gruppen gikk inn i 2022 med en historisk høy ordrereserve på nesten 50 milliarder kroner, og Håøy sier at konsernet har behov for rundt 2000 nyansettelser de neste fem årene.

– Trondheim er jo kjent som en studentby og et viktig rekrutteringssted for Kongsberg, og det at studenter også kan komme om bord og faktisk oppleve det de ellers leser om på skolebenken, det tror jeg også gir en inspirasjon, sier Håøy om testfartøyene.

– I tillegg er det tette samarbeidet vi har med Sintef, NTNU og øvrige deler av det verdensledende teknologimiljøet i Trondheim viktig for hele konsernet, legger han til.

LES OGSÅ: På Trondheimsfjorden lærer førerløse skip hvordan de skal unngå å kollidere

To avdelinger

Flere av nyansettelsene vil komme i Trondheim der Kongsberg Gruppen i dag har to store avdelinger.

Kongsberg Seatex holder til på Pirsenteret, der de blant annet utvikler posisjonering- og navigasjonssystemer, særlig rettet mot maritim sektor.

De har i dag rundt 130 ansatte, og administrerende direktør Gard Ueland forventer at de vil vokse med rundt 20 prosent de neste årene.

– Men det som kanskje er vel så viktig er at vi blir et teknologinav i konsernet. Vi har folk på våre kontorer som er ansatt i andre deler av Kongsberg Gruppen, blant annet på grunn av forsknings- og universitetsmiljøet i Trondheim. Så potensialet for vekst er mye større enn det som ligger i de umiddelbare planene, sier Ueland.

foto
Konsernsjef Geir Håøy (f.v.) i Kongsberg Gruppen sammen med Øyvind Horntvedt og Gard Ueland, som leder henholdsvis Kongsberg Maritimes virksomhet på Grillstad og Kongsberg Seatex. Foto: David Engmo

Vil vokse

På Grillstad har Kongsberg Maritime rundt 160 ansatte, som i hovedsak utvikler sensorsystemer som overvåker tilstanden på motorer og annet maskineri om bord i skip, i tillegg til flytende last om bord.

Øyvind Horntvedt, som leder konsernets virksomhet på Grillstad, sier at de har voldsomt mye å gjøre, og at de forventer å være minst 20 ekstra personer i løpet av de neste årene.

Han sier at de i likhet med Seatex også har personer hos seg som er tilknyttet andre faggrupper i konsernet.

– Vår styrke er at vi kan knytte oss tett til universitetsmiljøet, og vi har også studenter som både har sommerjobber og jobber deltid hos oss før de blir rekruttert. Da kan de sitte i Trondheim og være en del av vårt kontorfelleskap, selv om jobber for Kongsberg andre steder i landet, sier Horntvedt.

– Så selv om vi ser for oss å selv rekruttere rundt 20 personer de neste tre til fem årene, så kan vi også huse en del av dem som Kongsberg som helhet skal ansette, sier han.