- Vi er fornøyd med dette i et krevende marked, sier selvutnevnt kolonialmajor Odd Reitan om fjorårsresultatet for Reitangruppen.

Smilet satt kanskje en smule lengre inne enn for et år siden på gårdsplassen foran Lade Gaard da Adresseavisen møtte Odd Reitan kort tid før konsernets resultat ble lagt frem klokken 10.00 tirsdag.

I fjor kunne han legge frem tidenes resultat for Reitangruppen med et overskuddet før skatt på 2,6 milliarder kroner i 2013. Ingen ny rekord ble satt for 2014, men med 2,4 milliarder kroner i overskudd før skatt, er Reitan fornøyd.

Over 36 000 jobber

- Effektive strukturer og god systemdrift gir oss enorm kraft i et krevende marked. Kraften vår bruker vi til å trygge 36 611 arbeidsplasser i Norden og Baltikum. I 2014 investerte vi i våre medarbeidere ved å gjennomføre ulike kunnskaps- og kulturbyggende aktiviteter, sier Odd Reitan i pressemeldingen som ble lagt frem før han inntok talestolen i låven på Lade.

Reitangruppen hadde i 2014 en totalomsetning på 82 milliarder kroner, som er 5 milliarder mer enn året før. Reitangruppens aktivitet i syv land spenner seg fra drivstoff og smøreoljeprodukter, kiosk og dagligvare til eiendom.

Sønnene hentet inn mer i fjor

Reitangruppens største virksomhet er dagligvarekjeden Rema 1000, ledet av eldste sønn, Ole Robert Reitan. Rema 1000 AS hadde i 2014 en totalomsetning på 58 milliarder kroner og har for sine norske og danske butikker en totalomsetning i 49,7 milliarder. Driftsresultatet endte på 1,84 milliarder kroner, mot 1,66 milliarder i 2013.

Magnus Reitan leder konsernets servishandel under Reitan Convenience og endte i 2014 ganske likt med 2013, men likevel med en liten økning: Totalomsetningen gikk opp fra 14,2 mrd. til 14,7 mrd. og driftsresultatet ble i fjor 410 millioner kroner mot 407 millioner året før.

Aksjesalg påvirker gruppen

Resultatet på 2,4 milliarder før skatt påvirkes ifølge Reitangruppen av av gevinst av 2013-salget av akjser i Sparebank 1 SMN på 191 millioner kroner, og verdireduksjon på beholdning av oljeprodukter med 198 mill. i 2014.

Konsernet fikk betalt godt for sitt eierskap i det svenske dagligvareselskapet Axfood AB med et utbytte på 123 millioner svenske kroner. Investeringen har i 2014, ifølge pressemeldingen, hatt en verdistigning på 1,2 milliarder norske kroner. Verdiendringen føres mot egenkapital over utvidet resultat og inngår ikke i ordinært resultat.

Investert 1,2 mrd

Samlet for de siste ti årene har Reitangruppen investert 15 milliarder i handelsvirksomheten og det er i 2014 investert mer enn 1,2 mrd. i butikker, stasjoner, logistikk og industri. I tillegg er det gjort betydelige investeringer i eiendom i perioden. Bokført egenkapital ved utgangen av 2014 er 16,4 milliarder.

- Alle fire forretningsområdene har prestert godt i året som har gått, og alle har en god utvikling i underliggende drift. I 2014 har vi fortsatt å prioritere investeringer for langsiktig verdiskapning, samtidig som vi har redusert gjelden med 1,2 milliarder kroner. Vi går ut av 2014 med lavere gjeld og en styrket egenkapital. Reitangruppen har aldri vært bedre rustet til å ta del i mulighetene fremover, sier finansdirektør Kristin Genton.