Rema-sjefen: - Vi har tatt en pause for å tenke oss om