– Vi opplever ikke at usikkerheten som verserer i forbindelse med konflikten har hatt noen innvirkning på de som allerede er i en boligbytteprosess. De har en plan og et mål og agerer ut ifra det, sier leder strategi og analyse i Eiendomsmegler 1, Jan Håvard Valstad.

Meglerkollega Thomas Løbakk i Heimdal Eiendomsmegling peker på det samme.

– Vi har ikke sett noen effekt av krigen på antall visninger, budrunder og solgte boliger. Forrige uke hadde vi salgsstart på et nytt boligprosjekt, Kirkeringen, hvor 15 av 23 leiligheter allerede er solgt, sier Løbakk.

Både Valstad og Løbakk er klar på at dette er en ny situasjon og at sånn sett er vanskelig å si hvordan krigen vil påvirke boligmarkedet i Norge i tiden framover.

Forberedt på høyere renter

Forbrukerøkonom Endre Jo Reite i BN Bank uttalte til MN24 denne uka at nordmenn bør være forberedt på høyere renter.

– Usikkerheten om langtidsvirkningene for økonomien vil gjøre at sentralbankene vil være mer forsiktig med å øke rentene på kort sikt, men en situasjon med høye oljepriser på lang sikt kan gi press i norsk økonomi og isolert sett gode inntekter for Norge. Får vi kraftig økte oljeinntekter til Norge så er det ikke så sikkert at en eventuell rentebrems blir varig, mente Reite.

En renteøkning vil også ha innvirkning på boligmarkedet. Valstad peker på at Norges Bank i utgangspunktet har varslet fire renteøkninger før nyttår.

– Det er ikke urealistisk at krigen kan gi ringvirkninger som også påvirker boligmarkedet lokalt. Det kan enten skje gjennom at forbruker blir mer tilbakeholden med å ta store privatøkonomiske beslutninger, men mer trolig kan vi se det gjennom at drivere som allerede påvirker, vil bi forsterket eller få en annet utfall enn vi i utgangspunktet trodde, sier Valstad.

Økte kostnader

Han peker på to faktorer som kan få betydning.

– Det ene er renta. Får vi de økningene som er ventet, vil boliglånsrenta bevege seg fra halvannen prosent til antageligvis rundt tre prosent om et års tid. Det at renta dobler seg vil legge en demper på hvor mange som har mulighet til å ta opp lån, hvor store lån og muligheter for å gi bud. Det vil påvirke boligprisutviklinga i tiden framover, mener Valstad, og legger til:

– Så kan man stille spørsmål ved om en langvarig krig vil gjøre at vi får en annen utvikling av renta enn Norges Bank har lagt til grunn inntil nå.

Den andre faktoren er hvordan privatøkonomien vil utvikle seg i tiden framover.

– Det er mye som tyder på at de generelle månedskostnadene vil øke mer i tiden framover enn hva vi er vant til. Russland er verdens største eksportør av olje og gass, og økte energipriser gir økende priser på strøm, bensin og diesel også i Midt-Norge. Konflikten i Ukraina kan også føre til økte matvarepriser, sier Valstad, og legger til:

– Mange husholdninger bør forberede seg på en kostnadsøkning i tiden framover. Dette vil igjen virke dempende på mulighet og lyst til å kjøpe bolig.

– Vil ikke synke

Verken Valstad eller Løbakk tror boligprisene i Trondheim vil synke de kommende månedene som følge av krigen i Europa.

– Når det kommer til fritidsboligkjøp og investering i utleieobjekter, kan det imidlertid tenkes at vi har nådd toppen dersom flere får mindre å rutte med, mener Valstad.

Løbakk peker på at mange bytter bolig fordi de må, ikke fordi de nødvendigvis vil.

– Det ligger et underliggende behov for boligbytte i Trondheim, og det er det som holder markedshjulene i gang. Vi tror prisene vil fortsette å øke når det ligger så få boliger ute for salg som det gjør akkurat nå. Den største bekymringen synes å være om folk finner den boligen de vil ha, ikke om de får solgt sin nåværende, sier Løbakk.

Heller ikke han tror eventuelle renteøkninger vil ha noen innvirkning på boligmarkedet, dersom det ikke skjer noen endringer.

– Jeg tror det er innkalkulert hos mange allerede. Bankene har kalkulert inn dette, med sikkerhetsmargin på toppen. Vi har også hatt økte strømpriser og bokostnader ei stund, uten at dette at dette har ført til en prisnedgang i boligmarkedet. Vi bruker historisk sett en liten andel av lønna vår på bolig, og marginene er gode hos mange, mener Løbakk.

Behov for boliger

– Anbefaler du folk å kjøp bolig slik som situasjonen er nå?

– Vi har vært gjennom en uforutsigbar periode i to år nå, og det lokale næringslivet og boligmarkedet har kommet seg sterkt gjennom det. Historien viser at vi har hatt eksterne sjokk med ujevne mellomrom, men boligmarkedet har vært robust og stabilt over tid, sier Valstad og legger til:

– Har man et langt perspektiv, og skal kjøpe primærbolig, ser vi ikke at dette skal være et argument for å ikke kjøpe bolig. I hvert fall ikke om man har en horisont på fire til fem år, eller lengre.

Valstad peker på at vi det siste året har hatt en befolkningsvekst på 2800 nye innbyggere i Trondheim, og at fødselstall og arbeidsinnvandring er økende.

– Når det kommer flere innbyggere er det behov for boliger og da vil etterspørselen holde seg høy.