Da kjøpmannen så Securitas-kontrolløren noen kvartaler unna butikken han skulle overvåke, ble opptak fra videokamera i butikken brukt av Securitas for å sikre bevis for unnasluntring. Dét hadde de ikke lov til, varsler Datatilsynet.

Tilsynet har gitt de to foretakene hvert sitt varsel om overtredelsesgebyr på 150 000 for Securitas og 100 000 for Rema-kjøpmannen, for brudd på personvernloven i bruk av kameraovervåkning på arbeidsplassen.

Både Securitas og Rema 1000 har klaget på forhåndsvarselet om bot og endelig vedtak er foreløpig ikke fattet.

- Jeg er 99 prosent sikker på at jeg blir fritatt fra boten. Det er ikke jeg som er synder her, sier kjøpmannen til Adresseavisen.

Les også: Forbrukerrådet mener kommunene ikke ivaretar personvern

Borte fra butikken

Det var i juni 2015 mannen som har klaget saken inn for tilsynet, var på jobb for Securitas i en Rema 1000-butikk i Trondheim. Oppdraget var å «spane i butikken i sivil i et gitt tidsrom» som kjøpmannen formulerer det i sitt svar til tilsynet. Med andre ord, følge med på tyveri eller lignende fra butikken.

Omtrent en time inn i den tre timer lange vakten, oppdaget imidlertid kjøpmannen at kontrolløren ikke var i butikken, men så ham stå og snakke i telefonen noen kvartaler unna. Da kjøpmannen så kontrolløren på samme sted en times tid etterpå, kontaktet han Securitas for å klage.

- Jeg betaler Securitas for denne vakttjenesten. Når vekteren er borte en lengre periode, er det tyveri av det jeg betaler for at han skal være til stede, sier kjøpmannen i dag.

Securitas fikk se videoopptaket for å få klarlagt om Remas klage var begrunnet. Men både opptaket, at kjøpmannen lot Securitas se det og Securitas' bruk av opptaket i kontroll av egen ansatt, faller ikke i god jord hos Datatilsynet som håndhever personvernlovgivningen.

Her er Datatilsynets egen veileder for bruk av kameraovervåkning.

Hensyn til personvern tyngst

«Bruk av kameraovervåkning er særlig inngripende i den enkeltes personvern og det skal tungtveiende grunner til for at slik overvåkning kan tillates» skriver Datatilsynet i sitt varsel til arbeidsgiver Securitas.

Videre heter det i tilsynets begrunnelse: «Ved bruk av kameraovervåkning til å kontrollere hvordan ansatte utfører sitt arbeid eller hvorvidt ansatte er til stede, vil ikke virksomhetens interesse overstige hensynet til den enkeltes personvern».

Securitas sier i sitt svar til Datatilsynet, at de ba kontrolløren om en detaljert rapport for oppdraget i Rema-butikken denne dagen. Og at de i samtale med ham, ikke fikk motforestillinger fra kontrolløren om at de kunne undersøke butikkens videoopptak for å undersøke saken nærmere.

Liker du å holde deg oppdatert på næringslivet i Midt-Norge? Da anbefaler vi at du følger Økonomiadressa på Facebook!

Begrunnelsen var å ettergå om kunden Rema hadde fått utført den tjenesten butikken hadde betalt for.

«Kunden (Rema-kjøpmannen journ.anm.) ble kontaktet for å se kameraopptak for at Securitas skulle kunne avkrefte kundens påstand om at tjenesten ikke var levert som avtalt. Det er Securitas sin oppfatning at [kontrollørens navn] var omforent om at fremgangsmåten var en måte å kunne vise kunden at den påståtte manglende tilstedeværelsen måtte bero på en misforståelse» skriver Securitas til tilsynet.

I Securitas' svar kommer det også frem at de i etterkant har fått vite at kontrolløren i denne perioden var «i en situasjon privat som ville satt de fleste av oss ute av stand til å ha noen som helst fokus på egen tjenesteutførelse.»

Les også: Datatilsynet skeptisk til Facebook at Work

Ikke meldt inn

Rema 1000 ilegges bot hovedsakelig for å ha utlevert personopplysninger da Securitas fikk se videoen fra butikken, og fordi Datatilsynet ikke skal ha fått varsel om kameraovervåkning, og formålet med denne, i butikken.

Kjøpmannen sier til Adresseavisen at han forsto det slik at kontrolløren var enig at Securitas fikk se videoopptaket.

- Jeg så ikke på det selv. Securitas fikk se det, sier han.

- At kameraovervåkningen i 2015 ikke var meldt til tilsynet, det tar jeg på min kappe. Jeg overtok butikken fra en annen kjøpmann, og regnet med at tidligere innmelding fortsatt var gjeldende, sier han.

- Overvåker ikke ansatte

Kjøpmannen forteller at han har om lag ti kamera i butikken i dag og at denne overvåkningen er meldt tilsynet.

- Hvorfor har du i det hele tatt kameraovervåkning i butikken?

- Det er for å følge med på tyveri og slikt. Det har vi lov til, sier kjøpmannen.

- Overvåker du ansatte også?

- Overhodet ikke, sier han.

Securitas vil avvente Datatilsynets tilbakemeldinger på klagen, og har ikke ønsket å komme med ytterligere kommentarer til Adresseavisen i saken.

Les også: Overvåker ungdomsfester med varmesøkende kamera