En trondheimskvinne erkjenner å ha dratt Mastercard’et for over 80 000 kroner. Hun ligger likevel an til å slippe hele regningen fordi banken somlet med innkrevingen.

Kvinnen fikk en foreløpig seier over Svea Finans i Trøndelag tingrett. Hvis dommen blir stående, blir hele kredittkortgjelden på 81 164 kroner slettet.

Fornøyd

Sakens kjerne var hvorvidt kravet hadde overskredet foreldelsesfristen på tre år. Gjeld slettes ikke automatisk etter en viss periode, men kvinnens advokat mente banken ikke hadde gjort nok for å kreve inn pengene.

Det sa dommeren seg enig i.

– Vi er fornøyde med dommen. Så må vi se om Svea anker, sier advokat Aleksander Skogrand Pedersen.

Tok banken til retten

Kvinnen brukte selv kredittkortet fra Entercard Norge og betalte i henhold til avtalen fram til januar 2017. Inkassovarsel ble sendt 21. mai samme år.

Kvinnen fikk en ny betalingsoppfordring 22. juni, men betalte ingenting. Mot slutten av 2019 ble kravet overtatt av Svea Finans, som tre måneder senere sendt et nytt krav og varsel om rettslige skritt.

Heller ikke denne gangen ble gjelda gjort opp. Svea tok i april 2020 saken til forliksrådet. I dommen fra 29. september fikk Svea fullt medhold og kvinnen ble pålagt å gjøre opp for seg.

I stedet gikk kvinnen til tingretten og hevdet kravet var foreldet. Dette har hun altså vunnet fram med.

Retten viser til at betalingsmisligholdet fant sted fra februar 2017; altså mer enn tre år før saken ble tatt til forliksrådet.

Svea tapte saken og må også dekke kvinnens saksomkostninger.

Ikke bare å ignorere

Kvinnens advokat mener reglene om foreldelse er overmodne for modernisering.

– Selv for jurister er de vanskelige å forholde seg til. Antageligvis er loven årsak til en rekke konflikter per år med store samfunnsøkonomiske konsekvenser, kommenterer advokat Pedersen.

– Slipper man unna gjelden sin ved å la være å betale regninger og å ikke svare på brev i en viss tid?

– Nei, så enkelt er det ikke. Man kan ikke bare ignorere henvendelser. Kravet kan bli foreldet hvis banken ikke tar kontakt eller gjør grep for å inndrive gjelden. I dette tilfellet ventet Svea for lenge med å kreve gjelden tilbakebetalt, svarer Pedersen.

MN24 har henvendt seg til Svea Finans og foreløpig ikke mottatt tilbakemelding.